Publicerad

Problem att överföra mätvärden

Just nu har vi problem att överföra mätvärden från Kamstrups servrar till oss och att det därför inte går att se mätvärden för fjärrvärme- och vattenförbrukning.

Felet är lokaliserat och arbete påbörjat.

Gäller

Vatten och avlopp / Fjärrvärme

Område

Kunder med Kampstrup mätare

Start

Datum: 20240709

Stopp

Datum:

Klockan: