Mina sidor

Så prioriterar vi:

  • Gång- och cykelvägar samt centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 centimeter snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägar, i det prioriterade vägnätet, gäller upp till 5 centimeter. Åtgärdstid ca 10-12 timmar, dessa saltas också när behov finns och temperaturen är den rätta
  • För bostadsgator och enskilda vägar gäller ett snödjup om minst 8 centimeter. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.

2024-04-05
Det prioriterad vägnätet, gång och cykelvägar samt delar av centrum plogas med start klockan 11.00.

2024-04-05
Det prioriterade vägnätet saltas från klockan 02.00

2024-03-27
Det prioriterade vägnätet saltas från klockan 03.00

2024-03-25
Det prioriterade vägnätet saltas nu på morgonen, start 06.30

2024-03-17
Det prioriterade vägnätet saltas under natten, klart innan klockan 06.00

2024-03-16
Det prioriterade vägnätet saltas med start ca klockan 9.00
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas med start cirka klockan 22.00
Samtliga gång- och cykelvägar, centrum, bostadsgator och enskilda vägar plogas med start cirka klockan 22.00

2024-03-04
Det prioriterade vägnätet saltas under natten, klart före klockan 6.00

2024-02-26
Det prioriterade vägnätet saltas med start ca klockan 17.00

2024-02-22
Det prioriterade vägnätet saltas med start klockan 02.00

2024-02-21
Samtliga gång och cykelvägar, bostadsgator, centrum samt enskilda vägar kommer att sandas under dagen, klart cirka klockan 18.00.

Vi river just nu is framförallt matargator och andra högre trafikerade vägar, i hela kommunen.

Det prioriterade vägnätet saltas under natten då det är blixthalka, klart cirka 06.00.

2024-02-20
Det prioriterade vägnätet saltas under natten, klart cirka klockan 05.00

2024-02-19
Det prioriterade vägnätet saltas och bussfickor sandas start klockan 02.00

2024-02-17
Samtliga bostadsgator, gångvägar, cykelvägar och enskilda vägar sandas med start på lördag kväll klart söndag morgon.

2024-02-16
Det prioriterade vägnätet plogas från klockan 07.00.

Då det ska regna hela dagen så avvaktar vi i nuläget med andra åtgärder.

Uppdatering!

Samtliga bostadsgator, gång och cykelvägar och enskilda vägar kommer under dagen att plogas med start ca 12.00

2024-02-15
Det prioriterade vägnätet saltas, klart ca klockan 21.00.

2024-02-14
Det prioriterade vägnätet saltas startar klockan 17.00

2024-02-13
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas med start klockan 17.00.
Centrum plogas med start klockan 21.00.
Gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar plogas med start klockan 17.00.

2024-02-13
Det prioriterade vägnätet plogas med start ca: klockan 02.30. GC vägar och centrum plogas med start cirka klockan 06.30.

2024-02-05
Samtliga gång och cykelvägar kommer sandas under förmiddagen, klart ca 12:00.
Samtliga bostadsgator kommer sandas under kvällen, klart cirka 22.00
Samtliga enskilda vägar kommer sandas under kvällen, klart cirka 22.00.

2024-02-02
Det prioriterade vägnätet saltas under natten mot lördag, klart cirka 04.00.
Samtliga gång och cykelvägar sandas under natten, klart cirka klockan 08.00.

2024-02-01
Det prioriterade vägnätet saltas från cirka klockan 03.00.
Samtliga gång- och cykelvägar, bostadsgator, enskilda vägar och bussfickor sandas under natten.

2024-01-31
På det prioriterade vägnätet plogas modden bort och saltas med start cirka klockan 00.30

2024-01-28
Samtliga gång- och cykelvägar, bostadsgator, enskilda vägar och bussfickor sandas under kvällen och natten

2024-01-26
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas från ca klockan 22.00
Samtliga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar plogas från cirka klockan 23.00

2024-01-25
Det prioriterade vägnätet saltas från 19.00 på norra samt 20.00 på södra.

2024-01-24
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas från kl13.
Gång & cykelbanor plogas och sandas från kl.13.
Centrum sandas under kvällen.

2024-01-23
Det prioriterade vägnätet saltas från 17:00 norra samt 20:00 södra

2024-01-22
Det prioriterade vägnätet plogas samt saltas från 07:00.
Samtliga Gång och Cykel vägar sandas från ca 13:00.
Centrum sandas från ca 09:00.
Samtliga Bostadsgator sandas från ca 16:00.
Samtliga Enskilda vägar sandas från ca 16:00.
Idkerberget och Tuna Hästberg plogas och sandas från ca 15:00.

2024-01-21
Det prioriterade vägnätet saltas med start ca kl18:00.

2024-01-18
Rondeller samt bussfickor på det prioriterade vägnätet, sandas från ca 13:00.

2024-01-17
Det prioriterade vägnätet plogas från ca 23.00.
Gång och Cykelvägnätet plogas från ca 23.00.

2024-01-17
Det prioriterade vägnätet plogas från ca 14:00.
Gång och Cykelvägnätet plogas från ca 14:00.
Centrum plogas från ca 20:00.
Samtliga Bostadsgator plogas från 22:00.
Samtliga Enskilda vägar plogas från ca 22:00.

2024-01-15
Från kl 01.00
Det prioriterade vägnätet plogas.
Gång o cykelvägar plogas.
Centrum, bostadsgator och enskilda vägar plogas.

2024-01-14
Det prioriterade vägnätet saltas from 02.00

2024-01-11
Det prioriterade vägnätet saltas från 16:00.
Snöbortforsling kommer ske i Centrum från 24:00.

2024-01-10
Det prioriterade vägnätet saltas från klockan 02:00

2024-01-09
Det prioriterade vägnätet saltas från ca 03:00.
Centrum sandas under dagen.

2024-01-02
Det södra prioriterade vägnätet (söder om E16) kommer att plogas av från 18:00.

2024-01-02
Under dagen påbörjas bortforsling samt flytt av snöhögar som ligger på olämpliga ställen, med start i centrum.
Under veckan kommer sedan samma åtgärd att påbörjas i övriga kommunen där behov finns.

2024-01-02
Det prioriterade vägnätet sandas samt rondeller, bussfickor och korsningar tidigt på morgonen.

2023-12-30
Det prioriterade vägnätet plogas samt saltas från ca klockan 04:00
Centrum plogas från ca klockan 04:00
Gång och Cykelvägnätet plogas från ca klockan 05:00
Samtliga bostadsgator plogas från ca klockan 07:30
Samtliga Enskilda vägar plogas från ca klockan 07:30

2023-12-29
Det prioriterade vägnätet och gång och cykelvägar plogas med start ca kl16:00.

2023-12-28
Samtliga vägar i Det prioriterade vägnätet, centrum, bostadsgator, gång och cykelvägar och enskilda vägar plogas ikväll / natt.

2023-12-26
Det prioriterade vägnätet sandar rondeller, bussfickor och korsningar på förmiddagen.

2023-12-25
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas med start klockan 13:00.
Gång- och cykelvägar, bostadsgator, centrum och enskilda vägar plogas med startar kl 20:00. Det prioriterade vägnätet plogas igen klockan 21:00.

2023-12-23
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas med start klockan 02:00
Gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar plogas med start mellan kl 02:00 - 04:00

2023-12-22
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas med start 02.00
Gång o cykelvägar plogas med start 01.00
Centrum plogas med start 02.00
Idkerberget och Tuna Hästberg plogas med start 02.00

2023-12-21
Det prioriterade vägnätet saltas nu på morgonen med start klockan 03:00

2023-12-19
Det prioriterade vägnätet saltas från ca klockan 02:00.
Gång och cykelvägar kommer sandas från ca 16:00
Samtliga enskilda vägar kommer att sandas under dagen.

2023-12-17
Det prioriterade vägnätet saltas nu på kvällen med start ca kl 18:00. Samtliga gång och cykelvägar, bostadsgator och centrum sandas under kvällen / natten med start ca kl 22:00.

2023-12-16
Det prioriterade vägnätet saltas med start ca kl 08:00.
Samtliga gång och cykelvägar + centrum sandas ikväll med start ca klockan 22:00.
Samtliga bostadsgator och enskilda vägar sandas under kvällen / natten.

2023-12-13
Det norra prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 16.00
Det södra prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 18.00

2023-12-12
Gång och cykelvägar plogas med start klockan 02:00
Centrum plogas med start klockan 04:00
Samtliga bostadsgator och enskilda vägar plogades med start från kl 16:00.

2023-12-11
Det norra prioriterade vägnätet plogas och saltas från kl 16:00
Det södra prioriterade vägnätet plogas och saltas från kl 18:00

2023-12-10
Snömodden plogas bort från det prioriterade vägnätet och saltas, start nu på fm.

2023-12-09
Gång och cykelvägar plogas och sandas med start 09.30
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas med start 10.30
Centrum plogas med start 20.00
Bostadsgator och enskilda vägar plogas med start 20.00

2023-12-08
Samtliga bostadsgator och enskilda vägar plogas under dagen med start från klockan 12:00. Även det prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 12:00.

2023-12-07
Det prioriterade vägnätet plogades och saltades från 21:30
Gång och cykelvägnätet plogades från 23:00
Centrum plogades från 21:30

2023-12-05
Rondeller och bussfickor längs det prioriterade vägnätet sandas med start under eftermiddagen

2023-12-01
Tuna Hästberg sandas med start klockan 5:30
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 18:00
Centrum plogas från klockan 18:00
Samtliga gång- och cykelvägar plogas från klockan 19:00

2023-11-30
Centrum sandas från klockan 7:00, parkeringar från klockan 17:00
Det norra prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 16:00
Det södra prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 18:00

2023-11-29
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 12:00
Centrum Plogas från 20:00
Samtliga Gång och Cykelvägar plogas och sandas från klockan 20:00
Samtliga Bostadsgator plogas från 20:00
Samtliga Enskilda vägar plogas från 20:00

2023-11-29
Det prioriterade vägnätet plogas och saltas från klockan 22:00 28/11.
Gång och cykelvägar plogas från klockan 08:00 29/11.

2023-11-28
Det prioriterade vägnätet saltas nu på morgonen med start 02.00.

2023-11-27
Det prioriterade vägnätet saltades nu natten mot måndag, med start ca 01:30.

2023-11-24
Det prioriterade vägnätet saltades nu på morgonen med start ca: 02:00.

2023-11-23
Vi sandar samtliga gång- och cykelvägar, centrum, bostadsgator och enskilda vägar med start under morgonen.

2023-11-22
Samtliga gång och cykelvägar plogas med start klockan 18:00.Tuna Hästberg och Idkerberget plogas och sandas med start klockan 19:00.
Det prioriterade vägnätet saltas med start klockan 21.30.

2023-11-22
Det prioriterade vägnätet saltas nu på morgonen med start 02.00

2023-11-20
Det prioriterade vägnätet saltas nu på morgonen med start klockan 07:00

2023-11-17
Det prioriterade vägnätet saltas nu på morgonen med start 01.00.

2023-11-15
Samtliga Bostadsgator, Gång och Cykelvägar samt Enskilda vägar kommer sandas från 16:00

2023-11-14
Det prioriterade vägnätet har plogats samt saltats från kl 18:00
Centrum har också sandats från kl 18:00

2023-11-14
Det prioriterade vägnätet har saltats nu på morgonen med start 02:00.

2023-11-13
Det prioriterade vägnätet har saltats nu på morgonen med start 03:00.

2023-11-02
Arbetet med snöbortforsling är pågående men det kan finnas högar som skymmer sikten tills vi hunnit få bort allt.

2023-11-01
Bostadsgator plogas med start kl.11

2023-11-01
Det prioriterade vägnätet, gång- och cykelvägar plogas från kl. 04:00.
Under dagen besiktigas plogvallar i bostadsområden och åtgärdas där vi bedömer det befogat.

2023-10-31
Samtliga vägar plogas, arbetet påbörjades under natten