Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan (TA-plan) innehåller fakta om ett vägarbete/arbetsområde om hur det ska märkas ut.

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten. För att få arbeta vid vägen krävs genomgången utbildning Arbete på väg eller utbildning som bedöms likvärdigt. För samtliga arbeten måste det finnas en utmärkningsansvarig och ansvarig arbetsledare.

Ansökan ska innehålla en karta över aktuellt område samt ritning på hur sökande tänkt skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal.

I länkar finns det exempel hur du kan utforma en Trafikanordningsplan. Tänk på att det bara är exempel och varje Trafikanordningsplan är unik och behöver anpassas efter rådande situation.

  • Om du avser att gräva på en statlig väg ska du ansöka hos Trafikverket
  • Om du ska utföra ett grävningsarbete måste även ett godkännande om att få gräva i marken finnas.

Ansök via ISY Case

När du ska ansöka om godkännande av trafikanordningsplan eller en grävningsansökan i Borlänge kommun gör du det via en E-tjänst som heter ISY Case.

Så fungerar ISY Case

I Borlänge kommun hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning och avetablering för grävning och trafikanordningsärenden i systemet. Det är viktigt att du som är sökande eller ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell under hela processen. Då får kommunen och allmänheten rätt information om arbetet.

Använd webbtjänsten ISY Case för att ansöka och hantera processen kring trafikanordningsplan (TA-plan) och grävtillstånd. Alla som bereder ärenden, söker tillstånd eller dagligen hanterar ärenden i ISY Case måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.

https://isycase.isy.se/borlange Länk till annan webbplats.

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

1. Skriv in din e-postadress och displaynamn, (till exempel Kalle/Skanova eller Nils/TA-konsulterna)

2. Markera den eller de grupper som tillhör den aktör/ledningsägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din beställare.

3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.

4. Testa att lägga in i ISY Case. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta ISYsupportSE@norconsult.com eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Det är handläggarna på Borlänge Energi som administrerar vilka som har tillgång till gruppen. När du fått tillträde till gruppen kan du söka tillstånd och hantera ärenden via ISY Case.

1. Processen startar när sökanden fyllt i och gjort sin TA-plan och sätter status på ärendet till ”Ansökan”. Handläggaren kan kräva komplettering i ärendet genom att ändra status till ”Komplettera”. Då får sökanden ett meddelande med uppmaningen att komplettera.

2. För att handläggarens ska kunna handlägga ärendet vidare efter kompletteringen behöver sökanden ändra status till ”Ansökan” en gång till. Om handläggaren bedömer att ansökan är komplett och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas. Sökanden får meddelande när ett ärende är beviljat.

3. När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska den sökanden ändra status i ärendet till ”Pågående”. Det går att ändra tiden för arbetet under hela processen. Ändringarna måste accepteras av handläggare och sökanden får ett meddelande när någon ändring sker.

4. Handläggaren/väghållaren kan kontakta sökanden via meddelandefunktionen i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

5. När arbetet avslutas och återställts ska sökanden ändra status för grävtillstånd till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats.

  • Ingen giltig användare vald.