Järnväg

Borlänge kommun är infrastrukturägare av 4.4 km järnvägsspår och Borlänge Energi är infrastrukturförvaltare av dessa.