Träd är viktiga

Ett stort friskt träd är nästan oersättligt. Visste du att det krävs över tusen nyplanterade träd för att uppnå samma miljöeffekt som med ett stort träd?

Vi tänker efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd. Fällt träd ersätts nästan alltid av ett nytt träd. Ett nyplanterat träd behöver ca 50 år på sig innan det når samma storlek och effekt som ett stort träd.

Lämna in önskemål om nedtagning

Du som privatperson får inte fälla träd på kommunens mark, men du kan lämna in ett önskemål. För att kommunen ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver du fylla i vår e-tjänst. I e-tjänsten beskriver du vilka träd som du önskar få nedtagna och ditt skäl.

Läs mer hos Borlänge kommun: Får jag ta ner träd på kommunens mark Länk till annan webbplats.

Träd som utgör fara

Flera års förändrat väderläge med långa perioder av torka gör träd i stadsmiljö mottagliga för angrepp av skadedjur och svampar. Det gör att flera träd mår dåligt och tyvärr också dör. Om du har ett akut ärende där träd skapar en uppenbar fara för liv eller egendom är vi tacksamma att du anmäler det till oss.

  • För träd på park- eller naturmark i tätorten kontakta vår Kundservice.

Om ärendet berör elledningar eller andra elinstallationer kontaktas Borlänge Energi Elnät, som har en egen rutin för hantering av dessa fall: Nedtagning av träd