Mina sidor

Träd är viktiga

Ett stort friskt träd är nästan oersättligt. Visste du att det krävs över tusen nyplanterade träd för att uppnå samma miljöeffekt som med ett stort träd?

Vi tänker efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd. Fällt träd ersätts nästan alltid av ett nytt träd. Ett nyplanterat träd behöver ca 50 år på sig innan det når samma storlek och effekt som ett stort träd.

Trädfällning

Vi får ibland in synpunkter från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning ber vi dig som har önskemål att fylla i blanketten Önskemål om nedtagning av träd.

Önskemål om nedtagning av träd Pdf, 295.2 kB.

Läs också
Policy för trädfällning på allmän plats Pdf, 2.6 MB.

OBS! Gäller det ett träd som verkar farligt och riskerar att falla eller tappa stora grenar, ber vi dig kontakta oss på Kundservice.

Om ärendet berör elledningar eller andra elinstallationer kontaktas Borlänge Energi Elnät, som har en egen rutin för hantering av dessa fall: Nedtagning av träd