Mina sidor

Klara, färdiga - lek!

De offentliga lekmiljöerna kan vara fantastiska mötesplatser för barn och vuxna. En bra lekplats är mycket mer än bara lekredskap - träd, kullar och stenar är också en del av lekmiljön.

Vi på Borlänge Energi sköter driften av lekplatserna. På uppdrag av kommunen leder vi också arbetet vid upprustning eller nyanläggningar.

Pågående lekplatsprojekt hittar du hos Borlänge kommun på sidan Byggprojekt - Lekplatser Länk till annan webbplats.

Hitta lekparken!

Här hittar du en karta över lekplatser som är tillgängliga för allmänheten och vilka som är anpassade för hjulburna.
Lekplatser i Borlänge Länk till annan webbplats.

Säkerhet på lekplatsen

Varje år görs en besiktning av lekplatserna. En gång i månaden kontrolleras alla lekplatser och redskap som lagas kontinuerligt. Rapportera gärna om trasiga redskap till Kundservice på Borlänge Energi eller i vår app.

Plaskdammar

I Borlänge kommun finns tre plaskdammar som ligger i parkmiljö. Borlänge Energi ansvarar för två plaskdammar och Tunabyggen för en plaskdamm. Gemensamt för plaskdammarna är att små barn ska kunna bada och plaska i dem. Tillsyn med erforderliga provtagningar sker dagligen av den som ansvarar för drift och underhåll för respektive anläggning, i övrigt är badanläggningarna obevakade.

Ansvaret för drift och underhåll: Borlänge Energi och Tunabyggen

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Borlänge kommun