Mina sidor

Gatubelysning

Gatubelysningen fyller en viktig funktion i samhället. Förutom att bidra till en högre trafiksäkerhet skapar den även trygghet och fungerar som ett dekorativt inslag i stadsmiljön.

Med undantag för belysningen längs de större vägarna, som sköts av Trafikverket, har Borlänge Energi ansvar för stora delar av gatubelysningen i Borlänge kommun. För oss handlar det om cirka 16 500 belysningspunkter som tänds och släcks genom en centralt placerad givare som automatiskt känner av när det är dags att slå till eller från.

Två gånger om året ser vi över gatubelysningsnätet i sin helhet. Det gör vi för att säkerställa funktionen och elsäkerheten. Vi får också mycket hjälp av Borlängebor som rapporterar in fel.

Rapportera skadegörelse

Ser du skadegörelse eller mörka lampor är vi väldigt tacksamma om du berättar det för oss! Klicka här för kontaktvägar

Du kan även rapportera direkt i vår app! Då kan du ange plats samtidigt vilket underlättar mycket för oss. Sök på Borlänge Energi på App Store eller Google Play.

Att förnya och energieffektivisera belysningen är något vi jobbar kontinuerligt med. Gamla armaturer byts ut till nya med lägre energiförbrukning och med bättre ljus. Ljus är också en viktig del när nya stadsdelar och bostadsområden planeras.

  • Ingen giltig användare vald.