Mina sidor

Priser och avtal

Här hittar du en översikt över fjärrvärmepriser för företag eller bostadsrättsföreningar. Priserna gäller för år 2024 (från 2024-01-01) och presenteras exklusive moms.

Är du intresserad av anslutningsavgiften för fjärrvärme hittar du information om det under Fjärrvärmeanslutning.

Fjärrvärmepriset för näringsidkare är uppdelat i tre olika delar:

  • Flödespriset
  • Effektpriset
  • Energipriset

Flödespriset

Flödespriset baseras på hur många kubikmeter vatten som passerar mätaren. Flödespriset för 2024 är 3,94 kr/m3.

Effektpriset

Effektpriset är baserat på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna.

Uppmätt kilowatt

Effektpris (kronor/år)

Rörligt effektpris (kronor/kilowatt/år)

0-50

1351

998

50-100

4 848

926

100-250

13 925

834

250-500

35 292

748

> 500

86 483

646

Energipriset

Energipriset baseras på rörlig produktionskostnad och efterfrågan och delas upp i tre säsongspriser, nov–mars, apr–maj/sep–okt och juni–aug.

Period

öre/kilowattimme

kronor/kvadratmeter

November - mars52,2

April - maj

42,6


Juni - augusti

20,0


September - oktober

42,6


Flödespris per år


3,94

Prisexempel och avtalsvillkor


Förbrukning av megawattimmar

Total kostnad kr/år

Årligt pris kr/år

Rörligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

80

71 016

1 351

69 665

88,77

193

163 663

4 848

158 815

84,80

500

420 399

13 925

406 474

84,08

1 000

835 825

35 292

800 534

83,58