Mina sidor

Fjärrkyla

Som en motsats till den mer kända och nyttjade fjärrvärmen finns fjärrkyla något som efterfrågas för allt fler arbetsplatser och fastigheter

Med fjärrkyla minskar miljöpåverkan, och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar.

Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärme

Med fjärrvärme är det bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.

Med fjärrkyla är grundidén är att kallt, i stället för varmt vatten, cirkulerar i ledningsnätet. Det finns flera sätt att producera fjärrkyla. Vi erbjuder lokala lösningar på strategiska platser i Borlänge.

Har du frågor om fjärrkyla?

Kontakta oss om du har några frågor om fjärrvärme eller fjärrkyla. Vi hjälper dig att hitta lösningen för just din verksamhet.