Mina sidor

Värme och kyla

Genom att använda fjärrvärme som värmekälla så investerar du i en stabil och säker uppvärmning och bidrar även till att minska de globala utsläppen.

Effektiv och hållbar värmekälla

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att värma företagslokaler och bostäder i bostadsrättsföreningar. Dessuom är fjärrvärme en hållbar investering där vi återvinner energi från hushållsavfall, rest-och spillvärme från Borlänges industrier för att producera värmen.

När du väljer att installera fjärrvärme så kan du vara trygg i att du har gjort ett smart val.

Varmt till många

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent.

Väl utbyggt

Fjärrvärmenätet består av 500 km ledningar som värmer 9000 kundcentraler.

Driftsäkert och tryggt

Fjärrvärme är en driftsäker och prisvärd värmekälla som ni alltid kan lita på. Även när det är som kallast.

Har du frågor om fjärrvärme eller fjärrkyla?

Kontakta oss om du har några frågor om fjärrvärme eller fjärrkyla. Vi hjälper dig att hitta lösningen
för just din verksamhet.

Vi valde Borlänge Energi