Mina sidor

Vattenmätare

För mätning av din vattenförbrukning kommer en vattenmätare att monteras på ledning för inkommande vatten till din fastighet.

Borlänge Energi äger mätaren och har ensam rättighet att sätta upp, ta ned, kontrollera och underhålla mätaren.Vi byter alla kunders vattenmätare med jämna intervall, cirka 10 år.

Godkänd mätarplats

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före/efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Dessa behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda mätplatsen mot till exempel värme och kyla.

Inför monteringen av mätaren ansvarar du för att anordna en plats, med konsol, för mätaren där den är skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan.
Läs mer i vårt faktablad om vattenmätarplats Pdf, 332.8 kB.

Icke godkänd mätarplats

Om din mätarplats inte är godkänd av något skäl till exempel otäta ventiler eller bristfälligt skick är det ditt ansvar att åtgärda det. Kontakta en VVS-montör vid behov av renovering på vattenmätarplats.