Mina sidor

Priser för vattentjänster

Här hittar du våra Brukningsavgifter och anläggningsavgifter för vattentjänster.

Brukningsavgifter 2024

Avgift

Vatten och avlopp tillsammans *

Enbart vatten*

Enbart avlopp*

Fast avgift kr/år

2 863

1 640

1 223

Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm

15,24

6,67

8,57

Förbrukningsavgift utan mätare kr/år*

3 200

1 450

1 750

Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år

476* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare

* Avgifter är inklusive moms

Anläggningsavgifter, normalvilla

 

Anläggningstyp

 

Vatten + spillvatten + dagvatten

128 000

Vatten + spillvatten

102 400

Vatten

60 160

Spillvatten

74 880

Dagvatten

52 800


Brukningsavgifter 2023

Avgift

Vatten och avlopp tillsammans *

Enbart vatten*

Enbart avlopp*

Fast avgift kr/år

3 145

1 850

1 295

Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm

16,49

7,56

8,93

Förbrukningsavgift utan mätare kr/år*

3 470

1 640

1 830

Dagvattenavgift fastighet/gata kr/år

500* Gäller endast befintliga kunder utan vattenmätare

* Avgifter är inklusive moms

Anläggningsavgifter, normalvilla

Anläggningstyp

Kubik

Vatten + spillvatten + dagvatten

140 000

Vatten + spillvatten

112 000

Vatten

65 800

Spillvatten

81 900

Dagvatten

57 750