Mina sidor

Ny vatten- och avloppsanslutning

Planerar du att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till vatten- och avloppsnätet så skickar du in ansökan här.
Anledning till ansökan * (obligatorisk)
Anledning till ansökanBeräknad byggstart * (obligatorisk)
Beräknad byggstart

Bifoga situationsplanen för vatten- och avloppsanslutning
Servisdimension
Ange önskad servisdimensionSprinkleranläggning
Sprinkleranläggning