Mina sidor

Vatten- och avloppstjänster

Genom våra vattentjänster tillhandahåller vi vatten i kranen och hantering av spillvattnet.

Vatten i världsklass

Här i Borlänge erbjuds dricksvatten i världsklass, tack vare Badelundaåsen.

Tillsammans hjälps vi åt att ta hand om denna fantastiska naturresurs genom att bland annat hantera fett, olja och andra skadliga ämnen på rätt sätt.
Vi tillhandahåller en säker rening av spillvattnet innan det återförs till Dalälven, lika rent eller till och med renare än när det togs upp.

Vill ni som företag eller BRF visa att ni värderar vattnet högt? Läs på om hur ni får er verksamhet, evenemang, eller förening Kranmärkt.

Har du frågor om vatten- och avloppstjänster?

Kontakta oss om du har några frågor om lösningar för elbilar. Vi hjälper dig att hitta lösningen
för just din verksamhet.

Vi valde Borlänge Energi