Mina sidor
Skissbild strömavbrott

Strömavbrott och leveranssäkerhet

Borlänge Energi Elnät har en beredskapsorganisation som ständigt är beredd på att agera vid driftstörningar, då arbetar vi så fort och säkert vi kan för att de som drabbats ska få strömmen tillbaka.

Har du strömavbrott?

De flesta strömavbrott orsakas av fel i elanläggningen som finns i verksamheten, hemmet eller arbetsplatsen.

Ta hjälp av felsökningsschemat som ett första steg.
Felsökningsschema - Har strömmen gått Pdf, 161.1 kB.

Är det fel i egen anläggning som du inte kan avhjälpa själv ta kontakt med en elinstallatör.

För att anmäla ett strömavbrott ring 0243-730 00.
Se aktuell driftinformation med tillhörande elnätskarta

Så här arbetar vi

Vi arbetar ständigt för att förbygga driftstörningar genom underhåll och ombyggnad av elnätet samt säkerställa att vi har en god beredskap när något händer.

Utöver driftstörningar är det ett antal planerade avbrott varje år i samband med underhåll och ombyggnad av elnätet. Dessa försöker vi minimera så långt det är möjligt med hjälp av goda förberedelser, välja tider som minimerar påverkan för våra kunder samt att avisering till berörda kommer ut i god tid.

Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund och vi gör allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det bara går. Under vissa omständigheter kan det bli längre avbrott och då är det viktigt att man är förberedd. Vid längre strömavbrott undvik att öppna kyl och frys, stäng dörrar till rum som du inte använder, tappa upp vatten i hinkar och lyssna på lokalradion som vi löpande skickar information till vid större strömavbrott.

Energimyndigheten har sammanställt allmän information och tips som vi även rekommenderar att ni tar del av.http://www.energimyndigheten.se/elavbrott/ Länk till annan webbplats.

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning. Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Oberoende av avbrottets längd kan du ha rätt till skadestånd om avbrottet har orsakat skador i din anläggning. Har du frågor om avbrottsersättning eller skadestånd är du välkommen att ringa vår kundservice.

Borlänge Energi Elnät har arbetat långsiktigt med förnyelse och underhåll och tack vare det har vi få avbrott i vårt nät. Det är även en positiv trend där antalet störningar och dess längd minskar över tid.

Leveranssäkerhet i elnätet kan mätas med ett nyckeltal som heter SAIDI (= medelavbrottstid), det innebär att alla avbrott som har varit under en period i ett område fördelas ut på alla kunder inom detta område.

Medelavbrottstiden för elavbrott för kunder till Borlänge Energi Elnät (BEE) under 2020 var 35 minuter, det är inklusive planerade avbrott. Det är fördelat på driftstörningar 25 minuter och planerade avbrott 10 minuter.

För de störningar som har varit finns ett antal åtgärder inplanerade, det är röjning av ledningsgator (utförs vart 6:e år) och ombyggnad av luftledningar för att minimera väderrelaterade störningar, se mer under projekt/nätåtgärder.

Den vanligaste orsaken till avbrott är grävskador,. Använd den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se Länk till annan webbplats. för att ta kontakt med oss innan ni gräver så kommer vi ut och markerar var våra ledningar finns.