Mina sidor

Ny eller ändrad elanläggning

Det är viktigt med god framförhållning för ett smidigt genomförande. Från det vi får er beställning behöver vi minst 3 veckor innan handläggning påbörjas. Därefter behöver vi minst 6 veckor för genomförandet.

Ny anläggning

Anslutningsavgiften för 16-25A (inom 200 meter från befintligt nät) är 38 125 kr inklusive moms (gäller 2022). I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark.

Kontakta elinstallatör

Kontakta en elinstallatör i ett tidigt skede som hjälper er med arbetet. Elinstallatörer hänvisar vi till föranmälan.nu Länk till annan webbplats., en kostnadsfri tjänst för effektiv hantering av ärenden.

Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel kabel, slang och märkband. I våra Installationsregler finns mer information till elinstallatörer om rutiner och hur arbetet ska utföras.

Till vår sida för entreprenörer

Ändringar i befintlig anläggning

För ändring av mätarsäkring i intervallet 16-25A räcker det att elinstallatören skickar in en färdiganmälan via föranmälan.nu Länk till annan webbplats.,

För andra ändringar och mätarsäkringsändringar >25A använd formuläret.

Prisförfrågan på ny eller ändrad elanläggningOfferten skickas till
Vid ny anläggning: Ange önskad säkringsstorlek/effekt
Vid ny anläggning: Ange önskad säkringsstorlek/effekt


Exempelvis skiss där anslutningen för elnätet framgår på fastigheten.


Önskar bli uppringd av Borlänge Energi Elnät
Önskar bli uppringd av Borlänge Energi Elnät