Mina sidor
Element

Nedtagning av träd

Att ge dig trygga elleveranser är en viktig del i vår verksamhet. Förutom investeringarna i elnäten, har vi en återkommande tillsyn och underhåll av våra ledningar. En viktig del av detta är röjning av ledningsgator. 

Nedan är lite information om hur vi utför röjning av ledningsgator och hur det påverkar dig som markägare. Vidare är det information hur du gör om du behöver hjälp med nedtagning av träd som står nära en elledning. Naturligtvis uppskattar vi också att du kontaktar oss om du upptäcker något träd som lutar mot eller utgör en fara för en elledning, du kan nå oss på telefon 0243-730 00.

Hjälp vid nedtagning av träd nära en elledning

För att minimera risken att skada Borlänge Energi Elnäts ledningsnät erbjuder vi kostnadsfri hjälp, under vissa förutsättningar, med nedtagning av träd invid våra elledningar.

Ansökan om nedtagning av träd i ledningsgata Länk till annan webbplats.
Riktlinjer för nedtagning av träd i ledningsgata Länk till annan webbplats.

Röjning av ledningsgator

Vi röjer våra ledningsgator med 6 års intervall. Syftet med röjning är dels att minimera risker för störningar pga. av träd eller grenar som faller på ledningen, dels är det en elsäkerhetsåtgärd så att inte växtligheten kommer för nära någon ledning.

Vi anlitar en entreprenör för att utföra röjningen, innan arbetet påbörjas skickas en avisering ut i god tid till alla berörda markägare.

När du har fått en avisering och har frågor eller önskemål för oss att ta hänsyn till ber vi dig ta kontakt med oss på tfn 0243-730 00, gäller i synnerhet när vi ska röja i trädgårdar. Vi är måna om att tillsammans med dig hitta en så bra lösning som möjligt.

Allt röjningsavfall (fällda träd, nedsågade grenar, kvistar, ris och liknande) tillhör markägaren. Vi lämnar dock inget avfall kvar i vattendrag, på vägar eller åkermark. I trädgårdar kapar vi större grenar och stammar och lägger dem åt sidan för att inte hindra framkomligheten på gångar och liknande. Riset samlas upp i högar för att underlätta bortforsling. Däremot transporterar vi inte bort något röjningsavfall.