Mina sidor

Elnätspriser och avtalsvillkor

Via elnätsavgiften bekostas det elnät som krävs för att du ska ha tillgång till din el. Elnätspriserna övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Som kund kan du påverka din elnätskostnad

Om du har säkringstariff kan du undersöka om det är möjligt att gå ner i säkringsstorlek. Vår säkringstariff har låg fast avgift, vilket innebär att du själv kan påverka den andra delen genom energibesparingsåtgärder och på så vis sänka din kostnad.

Om du har effekttariff är det självklart också lönsamt att genomföra energibesparingsåtgärder. Det är också bra att se över och anpassa abonnerad effekt till ditt faktiska behov. Den valda abonnerade effekten tillämpas minst 12 månader i följd.

Prislista 2024

  • Priser som anges är exklusive moms.
  • Energiskatt på 42,8 öre/kWh tillkommer

Priser utifrån säkringstyp

 

Säkring,AmpereAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
16 lgh*80026
161 48025,6
201 72024,8
252 20023.6
352 84023,6
503 34023,6
634 20023,6

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Priser utifrån effekt

 

Tariff

0,4 kV

10 kV

Fast nätavgift

8 600

11 500

kr/år

Abonnemangsavgift

169

157

kr/kW/år

Överuttag årseffekt

52

52

kr/kW/mån

Fritt reaktivt uttag

50

50

%

Överuttag reaktiv

25

20

kr/kVAr/mån

Elöverföring

15,5

11,1

öre/kWh

Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.

Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 50% av den abonnerade effekten.

Ägogränser mellan elnät och kund

Grundprincipen är att elmätaren och anslutande ledning till kundens fastighet ägs av Borlänge Energi Elnät. Du som kund äger och ansvarar för mätarskåp, huvudbrytare och huvudsäkringar. Se mer: Ägogränser mellan elnät och kund Pdf, 1.4 MB.

Priser för 2023

  • Priser som anges är exklusive moms.
  • Aktuell energiskatt på 39,2 öre/kWh tillkommer

 

Priser utifrån säkringstyp


Säkring, Ampere

Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 lgh*

660

25,8

16

1 200

25,0

20

1 380

24,2

25

1 800

23,4

35

2 380

23,4

50

2 780

23,4

63

3 480

23,4

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Priser utifrån effekt


Tariff

0,4 kV

10 kV

Fast nätavgift

8 500

11 500

kr/år

Abonnemangsavgift

165

155

kr/kW/år

Överuttag årseffekt

52

52

kr/kW/mån

Fritt reaktivt uttag

50

50

%

Överuttag reaktiv

25

20

kr/kVAr/mån

Elöverföring

14,5

10,1

öre/kWh