Mina sidor
Elmätare

Elmätare och elförbrukning

Du som är ansluten till vårt elnät har en elmätare. Den mäter din faktiska elförbrukning som sedan ligger till grund för fakturering. Just nu pågår ett stort arbete där en ny mer kundvänlig generation elmätare tar plats i hela Borlänge.

Elmätaren läses av automatiskt och värdena skickas in till ett mätinsamlingssystem. Tappar systemet kontakten med en elmätare så lagras värdena i elmätaren tills kommunikationen åter fungerar.

Grundprincipen är att elmätaren och anslutande ledning till kundens fastighet ägs av Borlänge Energi Elnät. Du som kund äger och ansvarar för mätarskåp, huvudbrytare och huvudsäkringar. Se mer: Ägogränser mellan elnät och kund Pdf, 1.4 MB.

På ”Mina sidor Länk till annan webbplats.” kan du logga in för att se din elförbrukning

Våra elmätare är certifierade och kontrolleras enligt Swedacs föreskrifter. Misstänker du ändå att din elmätare mäter fel har du rätt att få den provad. Om provningen visar att det är något fel på mätaren står vi för kostnaden. Visar den att elmätaren fungerar som den ska är det du som kund som står för provningskostnaden.

En ny generation elmätare tas i bruk

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav för elmätare. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Arbetet är i full gång och i god tid innan själva bytet får du som kund ett informationsbrev som bland annat talar om under vilken tidsperiod som bytet kan ske samt vad som är bra att tänka på inför det.

Den stora mängden av alla byten kommer att utföras av entreprenören Hydrostandard Mätteknik Nordic AB.

Ta del av realtidsdata i din nya elmätare

Är du intresserad av att ta del av din egen mätdata i nära realtid? Använd HAN-porten som redan finns i din nya mätare och komplettera med en så kallad HAN-modul.

Läs mer om hur du kommer igång

Om Swedac

Swedac är den myndighet som föreskriver regler och krav för elmätning i Sverige. Det innebär att alla mätartyper som vi använder är godkända för debiteringsmätning i Sverige, att mätnogrannheten i alla enskilda mätare har kontrollerats i samband med tillverkning med godkänt resultat, samt att vi löpande utför återkommande kontroll av mätnogrannheten på mätare i drift.

Vill du läsa mer hur en mätarprovning fungerar och om allmänna råd kring elmätare hittar du information på www.swedac.se Länk till annan webbplats.