Solceller på radhuslänga

Bli mikroproducent

Mikroproduktion är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vårt mål är att göra det enkelt och lätt för dig att komma igång med egen elproduktion.

Din överskottsproduktion kan du sälja till valfritt elhandelsbolag. Har du en anläggning som är mindre eller lika med 100 A tar ditt elhandelsbolag emot din överskottsproduktion, förutsatt att du inte gjort ett annat val. Du får även en skattereduktion för överskottsproduktionen. För anläggningar större än 100 A måste du teckna avtal med ett elhandelsbolag innan din anläggning kopplas in och du kan sälja ditt överskott. I det senare fallet utgår ingen skattereduktion.

För mer information så hänvisar vi till Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. finns information om produktion av el kring elcertifikat och bidrag.

Ersättning för nätnytta

Från oss på Borlänge Energi Elnät betalas det ut en ersättning för den nätnytta som din överskottsproduktion skapar, d.v.s. att det sänker kostnaden för överföring av el i vårt nät. Ersättningen för nätnyttan är 3,5 öre/kWh.

Mätning beräkning och rapportering

För produktionsanläggningar i intervallet 43,5-1500 kW finns en inmatningstariff som är reglerad av ellagen. Tariffen som består av en fast avgift på 40 kr/månad (480 kr/år) exklusive moms täcker kostnaden för mätning, beräkning och rapportering. Anläggningar mindre än 43,5 kW berörs inte av tariffen.

Så kommer du igång

Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör. Installationen ska göras utifrån villkoren i dokumentet
Villkor för anslutning av mikroproduktion Länk till annan webbplats.

I samband med anslutning av produktion behöver elmätaren bytas ut till en som mäter både konsumtion och produktion, vilket görs kostnadsfritt. Vi gör även en kontrollberäkning av elnätet så att det är rätt dimensionerat för att kunna ansluta produktion. Din elinstallatör ser till att dessa steg blir gjorda.

När arbetet är klart skickar din elinstallatör in en färdiganmälan.