Mina sidor
Visar en sorteringsskylt för Kyl och frys med bild och text.

Så sorterar du på återvinningscentralen

Ditt grovavfall lämnas till oss på Fågelmyra återvinningscentral. Vi använder Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem för avfallssortering.

De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler. På bilden överst på sidan ser du ett exempel på utseendet.

Skyltarna sitter tydligt vid avlämningsställe.