Mina sidor
Element

Ditt besök hos oss

Vi finns i utkanten av Borlänge på området Fågelmyra. Om du ska till vågen håller du höger när du kommer till centralen. Personalen på plats tar emot om du ska betala med kuponger.

Planera ditt besök redan vid lastning

Sortera ditt avfall redan när du lastar bilen/släpet och lägg det i ordning för att underlätta för dig själv vid urlastning.

Med målet att återvinna mer och bränna mindre tar vi inte längre emot hela fyllda sopsäckar på återvinningscentralen. Undantagen är isolering, spån och annat dammande material som ska packas i säckar eftersom det påverkar personalens arbetsmiljö på ett negativt sätt. Samma sak med textil till återvinning, asbest samt invasiva växter som till exempel parkslide.

Sortera i genomskinliga säckar eller visa din öppna mörka säck för personalen så att vi ser att innehållet är sorterat.

Invängning eller egen lämning

Vågen finns placerad nedanför tornet när du kommer till Fågelmyra, vid infarten håller du höger. Ska du sortera ditt eget avfall håller du istället vänster och svänger in på vår "ramp" med möjlighet att kasta i containrar. Lämna avfallskuponger till personalen på plats.

Hitta till oss