Element

Dala återbyggdepå

Alla kan göra stora miljövinster om rester från rivning, nybyggnation och renovering får nya användningsområden. Dala återbyggdepå blir nyckeln till just det.

Hos Dala Återbyggdepå kan både företag och privatpersoner lämna och köpa begagnat byggmaterial samt restpartier. Tillsammans skapar vi nya möjligheter att förebygga onödigt slöseri av byggmaterial.

Var med och bidra till en minskning av byggavfall i Borlänge. På webbplatsen dalaåterbyggdepå.se Länk till annan webbplats. finns öppettider och mer information.

Fraktgatan 5, Borlänge
0243 – 740 00
aterbygg@borlange.se