Mina sidor
Radhus

Sortering och hämtning i din BRF

De flesta Borlängebor vill göra rätt och vill sortera sitt avfall om det finns lättillgängligt och med tydliga anvisningar. Se till att underlätta för de boende i föreningen och minska samtidigt på era kostnader för avfallshanteringen.

Som bostadsrättsförening behöver du hantera:

  • Restavfall och matavfall
  • Förpackningar
  • Grovavfall

Sortera mera

När förpackningarna sorteras ur hushållsavfallet slipper vi elda återvinningsbart material som plast och pappersförpackningar i kraftvärmeverket. För talesättet att “allt brinner” stämmer dåligt. All plast som eldas bidrar till koldioxidutsläpp och för att klara klimatmålen 2030 behöver vi i Borlänge helt enkelt bli bättre på att sortera.

Vill du snabbt veta hur en specifik sak ska sorteras, gå in på www.sopor.nu Länk till annan webbplats. och använd sökfunktionen. Besök också Så sorterar ni i bostadsrättsöreningen för en detaljerad guide.

Sortera i fyra steg

Fundera alltid på om det du tänkt kasta kan göra nytta på annan plats. För återbruk finns gott om second hand-butiker i Borlänge. Här finns också Dala Återbyggdepå för byggmaterial som är i sådant skick att det kan användas igen. Det är kanske särskilt intressant om du är i bygg- eller fastighetsbranschen.

Det är mycket som räknas som förpackning och att sortera ur dessa är bra för miljön och ekonomiskt smart! Se till att underlätta i din verksamhet eller för hyresgästerna så att de har möjlighet att göra rätt, det tjänar alla på.

Alla företag och verksamheter som har personal på plats och/eller där det vistas människor ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Samma gäller för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar.

Det som är kvar efter återvinning, förpackningar, restavfall och matavfall lämnas till Fågelmyra återvinningscentral.
Du som företag kan gratis lämna wellpapp, metallskrot, elektronik, ljuskällor, batterier, inkl. bilbatterier eller förpackningar till återvinningsstationen på området. Övrigt grovavfall lämnas mot betalning i form av avfallskuponger/företagsbiljett.
Hos oss på Fågelmyra finns även möjlighet att lämna pant där hela intäkten oavkortat tillfaller Kvinnojouren i Borlänge.

Ska du bygga soprum eller avfallsutrymme?

Avfallsutrymmen är en väsentlig del i ett fungerade system för omhändertagande av avfall. Ett bra utformat avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall för att nå en minskad miljöpåverkan från avfallet. Det ger också de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö.

För att hjälpa din Bostadsrättsförening att optimera avfallsutrymmet så har organisationen Avfall i Sverige tag fram en guide som innehåller råd och anvisningar för att optimera avfallsutrymmet för bland annat transport, förvaring och arbetsmiljö.

Sorteringstips

Sorteringslösning inne i lägenheterna

Många hör av sig till oss och har funderingar kring sorteringslösningar inne i lägenheten. Där vill vi rekommendera att ni tittar på sorteringsset från SanSac Länk till annan webbplats.

Saknar ni utrymme för extra kärl?

När hyresgäster eller medlemmar sorterar sitt avfall bättre, behövs färre kärl för restavfall. Då kan utrymme skapas. Byte av kärl till mindre storlek är också möjligt. Finns det inte plats inomhus – titta på ytor utomhus! Fundera på investering i underjordsbehållare. Här kan du läsa om Tunabyggens satsning underjordsbehållare

Ser ni utmaningar med nedskräpning kring kärlen utomhus?

Fundera på att bygga ett sophus som kan låsas. Alla kärl kan stå smidigt ihop och det är bara hyresgästerna eller medlemmarna som har tillgång till sophuset.

Hämtning

Våra hämtningstjänster är flexibla och erbjuder många alternativa upplägg.
Genom att hitta rätt i bland annat hämtningsintervall och kärlstorlekar ökar sorteringen, ni förbättrar miljön och minskar samtidigt kostnaden för avfallshanteringen.

På vår sida Priser för avfallstjänster finns Avfallstaxan där du kan se de olika alternativen.

Vill du ha hjälp att hitta den bästa lösningen?

Kontakta våra avfallstrateger