Priser avfallshantering för företag

Vårt mål är att vi i Borlänge ska arbeta avfallsförebyggande för en hållbar avfallshantering. Med din hjälp kan vi fortsätta arbetet mot en hållbar stad att bo och verka i.

Prislistor avfallshantering företag

Prislistan är avsedd för företag och verksamheter som har eller önskar införa insamling av restavfall, matavfall, tidningar och/eller förpackningar. Här hittar du också priser för matavfallspåsar.
Prislista avfallshantering företag Pdf, 132.3 kB.

Pris för lämning av avfall på Fågelmyra återvinningscentral

Tunga fordon - lämning vid våg

Tunga fordon (över 3,5 ton) ska gå över våg och tippas vid anvisad plats
Prislista Företag invägning 2024 Pdf, 87 kB.

Övriga - lämning återvinningscentralen

Avfallskuponger gäller som betalning för avlämning av sorterat avfall vid Fågelmyra återvinningscentral. Kuponger kan köpas av personalen vid vågen och betalas i efterhand mot faktura. Kupongen ska lämnas till personalen före avlastning.

  • 1-9 kuponger - 384 kr/st
  • 10 kuponger - 3 240 kr
  • 20 kuponger - 6 000 kr

Varje kupong berättigar till lämning av en last i lätt fordon (max 3,5 ton) med eller utan släpvagn.

Du som företagare kan lämna vissa avfallsslag till oss utan kostnad. Det gäller wellpapp, metallskrot, elektronik, ljuskällor, batterier, inkl. bilbatterier eller förpackningar till återvinningsstationen på området.

Återvinningsstationen på Fågelmyra återvinningscentral är för övrigt den enda av Borlänges återvinningsstationer där du som företag kan lämna förpackningar. Övriga finns endast till för hushåll.

Letar du efter priser för en bostadsrättsförening?

Ni räknas som hushåll och ser era priser för avfallshantering via Avfall och återvinning - Avfallstaxa