Mina sidor

Nya regler från årsskiftet gällande sortering och bioavfall

Från årsskiftet skärps lagstiftningen för hur viss typ avfall ska hanteras. Kanske gör du redan på det sätt som nu blir tydligare enligt lag. Vi sammanfattar vad som omfattas och hur du ska sortera.

Nya regler för förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 måste avfallsinnehavare se till att förpackningar skiljs från sitt innehåll innan det slängs.Detta gäller såväl hushåll som verksamheter och inkluderar alla typer av avfall, allt ifrån förpackat matavfall (livsmedels- och köksavfall) till förpackade produkter.

Syftet med den nya lagstiftningen är att öka mängden förpackningar till materialåtervinning. Idag går en stor del av alla förpackningar till förbränning trots att de ska och kan återvinnas till nya förpackningar och produkter.

Vad krävs av mig som verksamhet för att uppnå den nya lagstiftningen?

Precis som för privatpersoner gäller att verksamheter skiljer avfallet från sin förpackning innan det kastas. Men detta kan vara utmanande för en livsmedelsbutik eller motsvarande där det inte sällan uppkommer stora mängder matavfall i samband med att varor hinner bli gamla eller ett kylsystem havererar.

Först och främst är det viktigast att arbeta på ett sätt för att förebygga att avfall uppkommer, exempelvis genom att skänka eller sänka priset på varor som håller på att bli gamla. Att se över sina inköpsrutiner är ett annat sätt för att undvika att beställa för mycket som sedan riskerar att behöva kastas.

I första hand rekommenderar vi verksamheter att själva separera avfallet från förpackningen, exempelvis manuellt eller genom annan utrustning. Lagstiftningen, så som den är skriven just nu, tillåter verksamheter att fortsatt lämna förpackat livsmedelsavfall till förbehandlingsanläggning. Observera att lagstiftningen kan komma att skärpas framöver, vilket kan innebära att alternativet att kunna lämna förpackat livsmedelsavfall till förbehandlingsanläggning försvinner.

Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om hanteras livsmedelsavfallet på olika sätt. Matavfall från livsmedelsindustrier och grossister klassas inte som ett kommunalt avfall, vilket innebär att dessa verksamheter kan lämna sitt avfall till valfri entreprenör som uppfyller kraven i 3 kap. 1 a § Avfallsförordningen.

Däremot klassas livsmedelsavfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, butiker och storkök som kommunalt avfall vilket innebär att avfallet inte får lämnas till någon annan än kommunen.

Var gör jag av alla förpackningar?

Samtliga förpackningar ska sorteras och lämnas till materialåtervinning.

Hushåll lämnar sina förpackningar på en återvinningsstation eller i miljörum om du bor i flerfamiljshus som erbjuder förpackningsinsamling. Här hittar du Borlänges återvinningsstationer.

Som företag kan du skaffa abonnemang för förpackningsinsamling från entreprenör eller lämna förpackningar kostnadsfritt på Fågelmyra Återvinningscentral. Företag kan inte lämna förpackningar på våra återvinningsstationer.

Nya regler kring bioavfall

Från och med den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt, för såväl hushåll som verksamheter, att sortera ut sitt bioavfall och hålla det avskilt från annat avfall. Det innebär bland annat att vi inte längre erbjuder abonnemanget ”Osorterat” och att bioavfall inte får gå till förbränning.

Vad är bioavfall?

Bioavfall är biologiskt nedbrytbart avfall och delas upp i tre kategorier:

  • Matavfall (biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, inklusive ätlig olja och flytande fett)
  • Park- och trädgårdsavfall som innehåller växter som anses vara invasiva enligt EU-listan
  • Övrigt park- och trädgårdsavfall

Hur ska bioavfallet sorteras?

Matavfall

Matavfall läggs i papperspåse avsedd för matavfall och kastas i kärl för matavfall. Använd aldrig annan påse än papperspåsen till matavfallet eftersom plastpåsar inte bryts ner vid återvinning. Detta gäller oavsett om plastpåsen är gjord av biologisk eller fossil råvara.

Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett

Ätlig olja är till exempel överbliven olja från stekning eller frityrolja. Lite olja i botten av stekpannan kan torkas av med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen. Vid större mängder matolja kan du samla in oljan i en flaska eller burk med lock och lämna den på Fågelmyra återvinningscentral på bänken för Farligt avfall.

Tidigare har det varit tillåtet att samla matoljan i flaska och lägga den i restavfallet, men som ett steg för att samla in mer material till återvinning tas den möjligheten bort. Det är heller inte tillåtet att hälla ut matolja i avloppet. Läs mer om återvinning av matolja här: Återvinn ditt matlagningsfett | Borlänge Energi Länk till annan webbplats.

Trädgårdsavfall utan parkslide och invasiva växter

Trädgårdsavfall utan parkslide och invasiva arter lämnas på Fågelmyra återvinningscentral i avsedd materialficka. Observera att grenar/ris lämnas för sig och löv/gräs/blommor lämnas för sig.

Trädgårdsavfall med parkslide och invasiva växter

Består ditt trädgårdsavfall av parkslide eller invasiva arter ska du lägga detta i stängda säckar och kasta hela säcken i Energiåtervinning på Fågelmyra återvinningscentral. Detta gäller även om du har lupiner, kanadensiskt gullris eller andra arter som konkurrerar ut vår befintliga flora.

Visste du att ungefär 30 procent* av restavfallet består av matavfall? Det hamnar alltså jättemycket matavfall i restavfallet som därigenom eldas upp istället för att återvinnas till biogas och biogödsel!

* Resultat från vår senast genomförda plockanalys av restavfall från flerfamiljshus.