Mina sidor

Solceller är en hållbar källa till energi

Solen är en förnybar energikälla som vi kan dra nytta av varje dag även när det är mulet.

Solceller har en lång livstid och är nästintill underhållsfria

Även om Dalarna är beläget i mellersta Sverige, med flera mörka månader, så finns det tillräckligt bra förhållanden för sol så att investeringen av solceller ska löna sig. Förutsättningarna för att kunna använda solenergi handlar inte bara om var i landet ditt företag finns. Det handlar även om vilket väderstreck, takvinkel, takets ålder och hur mycket skuggfria ytor taket har.

Förutsättningar för solceller

Ett optimalt väderstreck för solpaneler är rakt söderut med en takvinkel på 40 - 45 grader. Du kan även ha ett tak riktat mot sydost eller sydväst med ett taklutning på 20 grader, även om förutsättningarna i det här fallet är något sämre så tappar du inte mer än 10 % av effektiviteten. Är taket platt bör du montera solcellerna på stativ för att hålla dem rena och göra dem effektiva. Är taket äldre än 25 år så kan du behöva lägga om taket för att kunna montera solceller.

Titta på Google maps Länk till annan webbplats. för att se om ditt tak har rätt potential för solceller.

Fördelar med solel

Prestanda, placering och underhåll

Solceller har en lång livslång och panelerna är så gott som underhållsfria. Sätter du upp solpaneler på företagets fastighet så höjer du dessutom värdet på byggnaden.

Solpaneler kan fästas mot andra ytor som exempelvis väggar även om montering på tak är det vanligaste. Inom Byggbranschen utvecklas ständigt produkter för att kunna integrera solpaneler i byggmaterial.

Få tillbaka din investering

Vi säljer 100 % förnybar och producerad el till alla våra kunder. Som solenergikund kan du få tillbaka din investering för solceller genom att sälja tillbaka överskottselen till oss.

Dessutom kan du göra skatteavdrag i skattedeklarationen motsvarande 60 öre/kWh för den el som matas ut på elnätet

Dala Bilgalleri satsade på solel

De senaste åren har det varit en rekordsnabb omställning för bilhandeln, från fossila bränslen till bland annat el. Något som Dala Bilgalleri kunde anpassa för i den nya anläggningen och till sin hjälp tog man Borlänge Energi. I februari öppnade Dala Bilgalleri portarna till den nya bilhallen och verkstaden på Singelgatan i Islingby, med en av kommunens största solcellsanläggningar på taket.

Ta steget mot solenergi

Om du är intresserad av att satsa på solceller så gör du ett en investering för för ditt företag och för framtiden. Hör av dig till oss så hittar vi rätt lösning utifrån era behov och önskningar.

Erik Lundin

Energikoordinator

0243-730 00

erik.lundin@borlange-energi.se

Vi valde Borlänge Energi