Element

Tunabyggens Fredrik Gedin, miljö- och avfallsstrateg och Abdirahman Kahiye, miljövärd.

Ökad sortering med underjordsbehållare

Bättre boendemiljö, tryggare avfallshantering, kostnadseffektivt och minskad arbetsbelastning. Fördelarna är många med de nya avfallsbehållarna på Tjärna Ängar.

Som en del i sin miljöstrategi har Tunabyggen bytt ut nästan alla sopsorteringskärl i området Tjärna Ängar. Istället för närmare 200 soptunnor i miljöhus finns det nu fyra stationer med stora underjordiska behållare. De boende behöver inte längre gå in i mörka utrymmen för att slänga sina sopor, det sker numer lättillgängligt utomhus.
– Hyresgästerna tycker att de nya behållarna är bra och de känner sig mer trygga nu. Det är också bra att det är förtydligat med bilder, det är lättare att göra rätt säger Abdirahman Kahiye, miljövärd på Tunabyggen.

En hand pekar på en dekal på ett källsorteringskärl

– Det finns många fördelar med de nya behållarna och det faktum att de står synligt.

Förhoppningsvis skapar det en större trygghet för hyresgästerna och minskar risken för att sopor slängs utanför, vilket ger en trevligare boendemiljö, säger Fredrik Gedin, miljö- och avfallsstrateg på Tunabyggen.

Mot samma mål

Det har varit en stor investering som delvis gjorts tillsammans med Borlänge Energi men man räknar med att det kommer det att ge positiva effekter, på flera plan och inte minst för klimatet. Att det nu bara är fyra stationer bidrar till kortare transporter och på sikt hoppas man att med de stora behållarna ger färre tömningar per år.
­– Men framförallt vill vi att det ska bli renare fraktioner i behållarna och därmed en fossilfri förbränning. Vi för därför en dialog med Borlänge Energi om i stort sett allt. De är våra experter och vi hjälper varandra. Vi har samma miljömål och det är viktigt att vi samarbetar, säger Fredrik Gedin.

Indikerar med ljus

Men det finns också en extra finess med de underjordiska behållarna. De är smarta. Med hjälp av en laserstråle kan de själva mäta och säga till när det är dags för tömning. Det går också att läsa av annan statistik, bland annat kan man se hur många liter som slängs per lägenhet varje vecka. Är det någon behållare som sticker ut i statistiken kan man behöva sätta in åtgärder.

Underjordsbehållare

– Chaufförerna kommer att besikta behållarna och märker vi att det till exempel hamnar mycket förpackningar i restavfallet får vi kanske knacka dörr i området för att upplysa om det. Det är jätteviktigt med information. Tillsammans med Borlänge Energi vill vi att det ska vara lätt för de boende att göra rätt.
– Vi gör det även visuellt för de som använder behållarna med en list med ledljus. Om hyresgästerna sorterar bra så kommer den att lysa i grönt. Vi hoppas att det kan sporra till att man gör rätt. Och kanske blir det en områdestävling. De som sorterar bäst vinner något trevligt, en gårdsfika kanske, säger Fredrik Gedin.