Mina sidor
Element

Närproducerad fjärrvärme och el höjer Svenska Krämfabriken

Svenska Krämfabriken har som mål att bygga Nordens hållbaraste företag inom sin bransch något som gjort att man sett över bland annat elhandelsavtal och uppvärmning inom produktionen.

Det familjeägda företaget, Svenska Krämfabriken, är en av Sveriges största producenter av kosmetika, både med egna märken och som kontraktstillverkare.

För att hålla sig konkurrenskraftiga gentemot liknande företag har man skapat en viktig ingrediens, hållbarhet, och den senaste tiden har man investerat miljonbelopp för att uppnå sina mål. Men även närproducerad el och fjärrvärme från Borlänge Energi är två viktiga delar i hållbarhetsarbetet.

– Vi har som mål att bygga Nordens hållbaraste företag inom vår bransch och genom våra investeringar på nästan 10 miljoner inom energieffektivisering har vi minskat vårt elbehov med nästan 1,6 miljoner kWh per år, säger Svenska Krämfabrikens koncern vd, Johan Mattson.

Hållbarhet som konkurrenskraft

– En del i hållbarhetsarbetet var att byta uppvärmning av de vattenkärl vi använder i produktionen. Från elvärme använder vi nu varmt vatten direkt från Borlänge Energis fjärrvärmenät, vilket är ett mycket mer energieffektivt sätt. Våra kunder kräver att vi jobbar med hållbarhetsfrågor och för oss blir det självklart att det handlar om mer än innehållet i produkterna. Vi har därför tagit fram ett styrdokument, The Green Pledge, med 12 steg som vi jobbar mot. Allt från energieffektivisering till vattenåtgång, förpackningar och personalens välbefinnande.

Svenska krämfabriken

Lokal elproduktion

– För oss blir det en identitetsfråga att välja lokal el- och fjärrvärme. Med det hållbarhetsarbete vi gjort är det självklart att främja det som finns nära, är förnyelsebart och hållbart producerat. Vi är en stor aktör i det lokala näringslivet och tillsammans med fler företag kan vi solidariskt säkra en volym för Borlänge Energi, som i sin tur gynnar mindre aktörer och privatpersoner.

Stor nytta i Prisdialogen

– Att vi får vara med i den prisdialog som Borlänge Energi för med olika aktörer i kommunen ser jag som något jättebra. De är pragmatiska och transparanta vilket jag uppskattar och tror är viktigt, särskilt i tider med snabba förändringar. Vi tar också hjälp av Borlänge Energi för att hitta sätt att minska på energiförbrukningen, som under våra effekttoppar. Därför ser jag dem inte bara som en leverantör, de är även en partner.