Mina sidor
Element

Kommunens största solcellsanläggning

Samtidigt som brandbilar och ambulanser rycker ut från stationen i Gylle för att hjälpa människor i nöd, fortsätter byggnaden i tystnad att hjälpa miljön. För på taket finns kommunens första egna solcellsanläggning.

Som en del i kommunens satsning på energibesparande åtgärder har man valt att satsa på solceller och först ut blev en stor anläggning på räddningsstationens tak. Bygget påbörjades i november 2021 med hjälp av Borlänge Energi.

– Vi har ett nära och bra samarbete med Borlänge Energi i dessa frågor och för oss är det en trygghet i att ha en kunnig och bra samarbetspartner i koncernen där vi alla jobbar mot gemensamma klimatmål och minskad elförbrukning, säger Johan Thurin, fastighetschef Borlänge Kommun.

Kommunen tar ansvar

Solceller är en viktig fråga för kommunen. Dels för att nå miljömålen enligt vår miljöstrategi, dels för att solceller kan bidra till att minska den totala elförbrukningen i våra kommunala fastigheter. Vi tittar på solkartan för att se vilka fastigheter och anläggningar som har flest soltimmar och räddningstjänstens tak ligger i sydväst läge, vilket är optimalt. Till vår hjälp tog vi Borlänge Energi. De är en stabil leverantör av solcellsanläggningar och vi känner oss trygga med de ramavtal som de har med sina leverantörer, säger Johan Thurin.
– Det här blev kommunens första solcellsanläggning i egen regi och sattes i bruk i januari 2022. Nu har vi ytterligare en i drift och planerar för ett tiotal till på befintliga fastigheter eller på nyproduktion, fortsätter han.

Byggnad med höga krav

– Under projekteringen av solcellsanläggningen förde vi en dialog med representanter från räddningstjänsten Dala Mitt, angående de krav som rör byggnaden. Det är en samhällsviktig verksamhet som pågår här och den får inte störas. Skulle det bli ett avbrott i elproduktionen från solcellerna så kommer detta inte att påverka vare sig fastigheten eller verksamheten, fastslår Johan Thurin.

Bengt

Björn Falklinder vid anläggningen


– Som hyresgäster har vi hela tiden varit positiva till att det skulle installeras solceller på taket. För oss kan de förhoppningsvis bidra med att det inte blir dyrare hyra, vilket är viktigt då vi är rädda om skattebetalarnas pengar. Räddningstjänsten Dala Mitt har även egna riktlinjer för solceller, som vi rekommenderar alla att följa vid installation. Det har man tagit hänsyn till här och vi har bland annat en brandmansbrytare vid händelse av brand, förklarar Björn Falklinder, avdelningschef Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ser resultat

– Solcellsanläggningen är anpassad för fastighetens bästa och kapaciteten baserad på den egna förbrukningen. Anläggningen förväntas producera ca 65 000 kWh/ år vilket medför att den kan avlasta elnätet med motsvarande fyra villor per år. Det är bra för både kommunens ekonomi och vår miljö, berättar Johan Thurin.
– Vi har en skärm i entrén där vi kan se den faktiska elproduktionen av solcellerna och vi kan se redan nu hur vi avsevärt har sänkt elanvändningen från elnätet, säger Björn Falklinder.

Skylten i entrén som visar produktion.

Skylten i entrén som visar produktionen för dag, månad och år.