Mina sidor
Element

Helhetslösning hos Dalarna Science Park

Dalarna Science Park är hela regionens innovationscenter och här utvecklas hela tiden nya idéer för framtiden. Allt med hållbarhet som grundpelare.

När fastigheten stod inför en omfattande upprustning var det självklart för ägaren Fastighets AB Hushagen att renoveringen skulle göras på rätt sätt. Så med höga ambitioner och hjälp av Borlänge Energi påbörjande man en hållbarhetsresa. Jörgen Isaksson, VD, berättar

– Huset är byggt 1988 och mycket har hänt sedan dess, det var dags att modernisera. Därför har vi har under se senaste åren bytt både hjärta och lungor på fastigheten och vi satte höga hållbarhetsmål inför renoveringen, som vi nu har nått. Det har varit stora investeringar men över tid så är det värt det. Vi kan redan se ett bättre inomhusklimat och minskade driftskostnader. Tjänsterna från Borlänge Energi har en stor del i det. Och vi måste tänka så hållbart vi bara kan. Att vi på Hushagen, Dalarnas Science Park och Borlänge Energi har samma syn på saken känns riktigt bra.

Helhetslösning

– Utöver bastjänster som el, vatten, avlopp och avfallshantering har vi även stadsnät, laddstationer, solceller, fjärrvärme och fjärrkyla genom Borlänge Energi. Vi köper en helhet och det blev tydligt under renoveringen. De kunde till exempel planera så att alla ledningar och rör grävdes ner vid ett tillfälle. Istället för att behöva gräva om för varje sak man ska installera. Infrastrukturen för en byggnad måste vara enkel för oss och finns det någon som kan leverera en helhetslösning och gör det bra så väljer vi det. För oss blir det hållbart när det gäller tid och ekonomi.

För Borlänge och miljön

– Både Hushagen och Borlänge Energi är kommunala bolag som jobbar för invånarnas bästa och jag tycker att det känns självklart att vi då gör det gemensamt. Vi kan tillsammans driva utvecklingen framåt och hitta modeller och lösningar som gynnar både invånare och klimat. Vid renoveringen av Dalarna Science Park fanns även chansen att prova nya system och lösningar. Hur ska vi annars veta vad som är bra och inte. Som den fjärrkyla vi är först med i Borlänge. Det är Borlänge Energis investering och som i framtiden ska utvecklas. Och om inte vi som bostads- och energibolag är med och förändrar, vem ska då?