Mina sidor

Vi valde Borlänge Energi

 • BRF Brohem installerade laddboxar

  När Bostadsrättsföreningen Brohem tog hjälp av Borlänge Energi för att installera laddstationer gjorde man en investering för framtiden. 10 laddboxar sattes upp och utrymme...

 • Dala Bilgalleri satsade på solceller

  När Dalabilgalleri växte ur sin lokal och fick erbjudande om att flytta till en nybyggd anläggning blev hållbarhet, i flera perspektiv, den kanske viktigaste byggstenen.

 • Fiberlösning med valfrihet hos BRF Källan

  Från en kabel i marken, in i cykel källaren och upp till en dosa i lägenheten kan de boende på Källgatan 2 vara uppkopplade när de vill och hur mycket de vill. För att jobb...

 • Helhetslösning hos Dalarna Science Park

  Dalarna Science Park är hela regionens innovationscenter och här utvecklas hela tiden nya idéer för framtiden. Allt med hållbarhet som grundpelare.

 • Kommunens största solcellsanläggning

  Samtidigt som brandbilar och ambulanser rycker ut från stationen i Gylle för att hjälpa människor i nöd, fortsätter byggnaden i tystnad att hjälpa miljön. För på taket finn...

 • Mindre restavfall - mer i kassan hos Borlängehus 13

  För Sveriges hållbaraste bostadsförening är det ingen konst att göra rätt. Men så har det inte alltid varit. För tre år sedan började en resa i både tanke och handling.

 • Närproducerad fjärrvärme och el höjer Svenska Krämfabriken

  Svenska Krämfabriken har som mål att bygga Nordens hållbaraste företag inom sin bransch något som gjort att man sett över bland annat elhandelsavtal och uppvärmning inom pr...

 • Ökad sortering med underjordsbehållare

  Bättre boendemiljö, tryggare avfallshantering, kostnadseffektivt och minskad arbetsbelastning. Fördelarna är många med de nya avfallsbehållarna på Tjärna Ängar.