Mina sidor

Felanmälan

Teknisk support görs alltid till din tjänsteleverantör

Innan du gör en felanmälan

  1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna
  2. Kontrollera att alla lampor lyser eller blinkar på din utrustning (dator, TV-box, router, telefondosa eller liknande)
  3. Starta om all utrustning genom att dra ur alla strömsladdar och koppla in dem igen efter 10-15 minuter
  4. Om du har möjlighet, koppla in dig direkt från Internetuttaget (konverter eller RG) till datorn

Så här går en felanmälan till

  1. Kontakta din leverantör
  2. Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon
  3. Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet
  4. Leverantören kontaktar Stadsnätet för att göra felanmälan
  5. Stadsnätet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren
  6. Leverantören återkommer till dig med besked