Mina sidor
Element

Stötta lokal kraft

Vi på Borlänge Energi vill ge dig som elhandelskund möjlighet att välja el från en kraftstation nära dig.

Nu kan du, för 2 öre extra/kWh få lokalproducerad el samtidigt som du stödjer arbetet med utbyggnad och skötsel av våra lokala och småskaliga kraftverk.

För närvarande finns möjligheten i Borlänge (Bullerforsen) och Säter (sammanslaget: Bråfallet, Hyttfallet, Dormsveden, Säters bruk, Arkhyttan och Lövåsen).

3 anledningar att välja lokalproducerad el

1. Du värnar om din närmiljö

Den miljö du bor vid påverkas mer än vad du kanske tror av att det finns lokala småskaliga kraftverk som hålls i drift. De flesta sjöar påverkas positivt av att de regleras för elproduktion då de i annat fall skulle variera kraftigt i nivå, utan reglering från elproduktionen. Många sjönära fastighetsägare skulle få se sin strandlinje variera kraftigt och på ett negativt sätt.

De i många fall mycket vackra och historiska byggnader som uppfördes under sekelskiftet vid elektrifieringens stora intåg, skulle riskera att förfalla och försvinna helt. Med fortsatt produktion kan kraftverksägarna istället få möjlighet att fortsätta bruka och sköta om dessa byggnadsverk.

2. Hjälper till att minimera elförluster

När elektricitet distribueras i vårt elnät så försvinner en del p.g.a. överföringsförluster. Ju längre distribution, desto större förluster. Avlägsna kraftverk måste producera mer för att kompensera de förluster som uppstår innan du som kund kan konsumera den i form av belysning, värme och alla moderna bekvämligheter. Genom att köpa lokalproducerad el förhindras alltså onödiga förluster i vårt elnät, och med det bidrar du även till bättre global miljö genom effektivare eldistribution.

3. Du gynnar det lokala näringslivet

De, ofta lokala, entreprenörer som brinner för lokal och småskalig elproduktion behöver använda andra näringar för att kunna bedriva sin verksamhet. Gräv-, last- och schaktentreprenörer är några bland många som får en del av sin sysselsättning från lokal elproduktion. På så sätt gynnas alltså även företagande och arbetstillfällen av lokal elproduktion.

Vi hoppas att du finner de argument och information du behöver för att välja just din lokala elproduktion genom oss. I annat fall är du välkommen att ställa de frågor du har till oss på Borlänge Energi.