Element

Schysst elhandel

För oss på Borlänge Energi har kundnöjdhet och kundnytta alltid varit högsta prioritet. Inget konstigt med det egentligen, men det är klart att vi även vill vara certifierade för schysst elhandel.

Vad certifieringen innebär

Det finns tyvärr idag elkunder som känner sig vilseledda av elhandlare som med övertygande marknadsföring lyckats övertala dem till elavtal de sedan ångrar, men får svårt att backa ur. Därför har Energiföretagen Sverige nu tagit fram en certifiering - Schysst elhandel - som endast tilldelas seriösa elleverantörer.

Att vi nu är certifierade innebär att vi förbundit oss till att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften. För oss på Borlänge Energi stämmer dessa löften väl överens med hur vi redan jobbar. Att du som kund ska vara trygg med oss som leverantör, få ett tydligt pris, korrekt information, ångerrätt etc. Certifieringen ändrar därför inte vårt sätt att arbeta, men blir ett verktyg för oss att alltid stämma av mot. Är det här schysst?

Dessutom märker vi när vi hjälper kunder som råkat illa ut på annat håll, att certifieringen behövs. Därför vi vill stötta initiativet och arbetar för att sprida information om ”Schysst elhandel” så att våra kunder får lättare att välja rätt.

Kraven innefattar att vi:

 1. dokumenterar våra rutiner för hur vi efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna
 2. följer de allmänna avtalsvillkor som finns
 3. tar särskild hänsyn till utsatta kunder
 4. alltid är en tydlig avsändare
 5. endast sluter avtal med nätkunden
 6. regler vid telefonförsäljning
 7. har en enkel och korrekt beskrivning av vår produkt
 8. har tydlig och korrekt prisinformation
 9. har en korrekt fullmaktshantering
 10. informerar kunden om det tecknade avtalet innan leveransstart
 11. informerar kunden om sin ångerrätt
 12. informerar kunden om sina rättigheter och hur eventuella klagomål kan lämnas
 13. har en god kundservice och tillgänglighet
 14. tar ansvar för eventuella underleverantörers agerande
 15. har kvalificerad personal
 16. har en god kreditvärdighet
 17. har åtskillnad mellan elhandel och nätbolag
 18. har en utsedd ansvarig som ser till att dessa löften uppfylls.

Läs mer om Schysst elhandel hos Energiföretagen

Energiföretagen - Schysst Elhandel Länk till annan webbplats.