Mina sidor
Personer vid dator med lampa i förgrunden

Rörligt elavtal

Vi erbjuder ett vi avtal med rörligt pris som utgår från priset på elbörsen Nordpool. Vad priset för den gångna månaden blir och vad du som kund får betala vet man först efter månadens slut.

Det rörliga elpriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elpris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut.

Med rörligt pris finns det chans till låga elpriser vissa månader, men det finns också en risk att elen blir dyr andra perioder under året.

Ingen bindningstid

Som kund blir du alltid meddelad om prisändringar i god tid innan dom träder i kraft. På så vis har du en större kontroll på dina elkostnader. Vi på Borlänge Energi vill vara din bästa elleverantör, våra elavtal är därför inte bindande så du kan byta avtalsform från en månad till en annan, när det passar dig.

Aktuellt pris för rörligt elavtal

Rörligt elhandelspris för maj 2024 är 35,85 öre/kWh exklusive moms.

De angivna priserna gäller för elområde 3. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Aktuellt rörligt elhandelspris +
Fast avgift 20 kr/mån
Moms 5 kr/mån Totalt 25 kr/mån

Ditt totala elpris består av tre delar:

  • Elhandeln (inklusive elcertifikat) står för cirka 40%.
  • Elnätet (cirka 20%)
  • Elskatt +moms 40%


Månad


20222023


2024


Januari116,1103,9


95,98


Februari87,4292,9


63,0


Mars140,891,1


69,9


April94,976,9


63,0


Maj110,153,6


35,85


Juni137,164,6
Juli96,349,1
Augusti240,349,0
September241,635,9
Oktober90,547,7
November152,799,2
December288,295,4
Medelpris138,171,6Avtalsform rörligt elpris med timavräkning

För dig som har elmätare som stödjer timmätning finns även möjlighet till timavräknat elpris. Det innebär att du får det elpris som råder just den timme du konsumerar elen. Med timavräknat el har du möjlighet påverka din elkostnad genom att flytta elkonsumtionen till tider då elpriserna är låga. Ju mer aktivt du jobbar på att styra din elkonsumtion, desto lägre elkostnad kan du få. Aktuella elpriser publiceras efter 12:00 för nästkommande dygn på nordpoolgroup.com Länk till annan webbplats..

Det är alltid möjligt att byta elhandelsavtal hos oss till nästkommande månad.

Spotpris skulle kunna översättas med dagligt pris.

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade spotpris. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriserna sätts en dag i förväg, vilket innebär, att det pris som fastslås på Nordpool idag, gäller för i morgon.

Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan blir spotpriset normalt högre på dagen, då många industrier är igång för fullt, och lägre på kvällen och natten då efterfrågan är lägre. Spotpriset styrs också av vädret, vilket innebär att vi generellt får lägre pris vid milt och blött väder medan kallt och torrt väder leder till högre priser. Vinden kan också påverka priset eftersom den avgör hur mycket vindkraft som kan produceras.

Som elanvändare kan man köpa el per timme baserat på spotpriset. Det förutsätter dock att elmätaren sparar alla timvärden. Är du intresserad av ett elavtal som baseras på spotpriset timme för timme så kontakta oss på Borlänge Energi hjälper vi dig. Du kan kostnadsfritt få en ny elmätare installerad om det behövs.

Har du istället månadsavräkning baseras ditt pris på Borlänge Energis genomsnittliga inköpspris under månaden. Genomsnittspriset återspeglar våra kunders samlade förbrukningsmönster.

Våra senaste elmarknadsanalyser