Mina sidor

Stöd för elbilsladdning

Få tillbaka 50 procent av installationskostnaden för laddstolpar! Visste du att bland annat näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, föreningar och högskolor och stiftelser kan söka investeringsstöd för installation av laddstolpar?

Två olika investeringsstöd

Beroende på om du vill installera laddstolpar för allmänheten, publik laddning, eller för boende och anställda, så kallad icke-publik laddning, så har du möjligheten att söka två olika bidrag hos Naturvårdsverket.

För icke-publika laddstolpar heter bidraget Laddabilen Länk till annan webbplats.. Vill du installera laddstolpar som ska kunna användas av offentligheten så kan du söka investeringsstödet som heter Klimatklivet Länk till annan webbplats..

Ladda bilen

Om du vill investera i laddstolpar för boende eller anställda, en icke-publik laddlösning, så kan du ansöka om bidraget Ladda bilen hos Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp med upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna.

Mer om bidraget Ladda bilen hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Klimatklivet

Vill du installera laddstolpar för offentligheten, så kallad publik laddning, så kan du ansöka om bidraget Klimatklivet. Stöd för laddstolpar som ska kunna användas av allmänheten beviljas genom att intresserade aktörer lämnar anbud om investering i allmänna laddstationer.

Läs mer om bidraget Klimatklivet hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.