Borlänge kommuns logotyp

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Vi låter det oberoende forsknings- och utredningsföretaget (Profu) genomföra årliga klimatbokslut. Ett klimatbokslut presenterar inte bara de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp som undviks i samhället på grund av företagets verksamhet. Det tar hänsyn till hur el och värme skulle produceras om vi inte fanns.

Fjärrvärmens klimatpåverkan

I vårt klimatbokslut undersöker vi särskilt vilken klimatpåverkan som vår fjärrvärme har. Till alla våra fjärrvärmekunder kan vi därför säga att vår fjärrvärme fortsätter att ge lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än vad de näst bästa tillgängliga alternativen skulle göra om det var de som stod för uppvärmningen.

Om den fjärrvärme vi levererade under förra året, vilket var 353 GWh, hade ersatts med individuella värmelösningar, framför allt värmepumpar men också en och annan pelletspanna, hade utsläppen av klimatpåverkande gaser varit nästan 70 000 ton högre i koldioxidekvivalenter räknat. Det motsvarar utsläppen från omkring 65 000 personbilar under ett år.

När vi producerar fjärrvärme använder vi sådant som ingen annan vill ha. Det handlar om spillvärme från industrierna i Borlänge och om rester från skogsbruket och avfallshanteringen. De senare använder som bränsle i våra kraftvärmeverk. I dessa anläggningar återvinner vi energin i bränslet maximalt genom att producera el och värme samtidigt. På så sätt använder vi resurserna effektivt och håller tillbaka utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här