Mina sidor

Detaljerade priser 2022

Detaljerad prisinformation 2022 inklusive moms.

Villor med egen värmeväxlare

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad kr/år

Årligt pris kr/år

Rörligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

15 000

12 295

1 390

10 905

81,97

20 000

15 930

1 390

14 540

79,65

30 000

23 200

1 390

21 810

77,33

40 000

30 470

1 390

29 080 

76,18


Villor i Ornäs och Uvberget
närvärme med egen värmeväxlare

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad kr/år

Årligt pris kr/år

Rörligt pris kr/år

Energipris öre/KWh

15 000

13 690

1 390

12 300

91,27

20 000

17 790

1 390

16 400

88,95

30 000

25 990

1 390

24 600

86,63

40 000

34 190 

1 390

32 800

85,48


Energipris

öre/kWh
Vinter
Öre/kWh

37,8
Vår/Höst
Öre/kWh

27,5
Sommaren
Öre/kWh

10,0

Flödespris

kr/m3
Flödespris

3,23

Nät

öre/kWh

kr/årBorlänge

72,7
Torsång

72,7
Ornäs och Uvberget

82,0
Ej egen värmeväxlare

7,4
Årligt pris


1 390
Sekundärnät

kr/m3
Varmvattenkunder

57,8

Fjärrkyla

kr/m3
Stadsvattenkyla

5,8