Mina sidor

Priser privatkunder 2022

Fjärrvärmepriset är uppdelat i två olika delar, fast avgift och energipriset.

Den fasta delen ska täcka delar av de fasta kostnaderna, som utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet samt administration. Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på det energislag som används. Uppdelningen fast avgift och energipriset gäller även för dig som har närvärme.

Fjärrvärmepriser Villakund

Fjärrvärmepriser villakund

Villa med egen värmeväxlare (Centrala Borlänge och Torsång). Inkl moms:

Årligt pris kr

Energipris öre/kWh

1 390

72,7

För villa utan egen värmeväxlare (Årby, Gullringshus och Ripan) tillkommer 7,4 öre/kWh

Närvärme. Villa med egen värmeväxlare i Ornäs och Uvberget. Inkl moms:

Årligt pris kr

Energipris öre/kWh

1 390

82