Mina sidor

Priser för fjärrvärme

Fjärrvärmepriset är uppdelat i två olika delar, fast avgift och energipriset.

Den fasta delen ska täcka delar av de fasta kostnaderna, som utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet samt administration.

Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på det energislag som används. Uppdelningen fast avgift och energipriset gäller även för dig som har närvärme.

Priserna på den här sidan presenteras inklusive moms.

Fjärrvärmepriser villakund

En normalvilla med fjärrvärme förbrukar cirka 20000 kWh.
Nyproducerad normalvilla förbrukar cirka 15000 kWh.

Villa med egen värmeväxlare

Fast årligt pris: 3 660 kr

Energipris öre/förbrukad kWh:

 • Januari - maj 107,6
 • Juni- augusti 25,0
 • September - december 107,6

Villa med värmeväxlare och poolvärme

Fast årligt pris: 5 438 kr

Energipris öre/förbrukad kWh:

 • Januari - april 107,6
 • Maj 70,0
 • Juni- augusti 25,0
 • September 70,0
 • Oktober- december 107,6

Villa utan egen värmeväxlare

Fast årligt pris: 3 660 kr

Energipris för värme, öre/förbrukad kWh:

 • Januari - maj 116,6
 • Juni- augusti 34,0
 • September - december 116,6

Pris för varmvatten, öre/förbrukad m3

 • Januari - maj 81,5
 • Juni- augusti 33,6
 • September - december 81,5