Mina sidor

Vi är med i Prisdialogen

Prisdialogen är ett värdefullt forum där vi tillsammans med våra kunder för dialog kring vår prissättning för i huvudsak fjärrvärme men också elnät, va och avfall.

Att föra en öppen och nära dialog med representanter från våra kundgrupper hoppas vi ska leda till att kunderna ska känna sig trygga med våra prisförändringar och därmed behålla sitt förtroende för oss. Den återkoppling vi får tyder på att det också har blivit så.

På träffarna som ordnas får vi också möjlighet att vända på saken och låta våra kunder berätta vad dom vill med sitt energibolag och kan även passa på att lyfta frågor som rör fjärrvärme ur olika vinklar.

Vi har varit medlemmar sedan 2017 och får varje år ansöka om förnyat medlemskap. Då måste visa att vi följt den process för kunddialog och förankring med lokala kundrepresentanter som systemet föreskriver.

Läs mer om Prisdialogen Länk till annan webbplats.