Mina sidor

När en ny fjärrvärmeväxlare tas i drift

När en ny värmeväxlare tas i drift gör vi en besiktning av anläggningen och kontrollerar att mätningen fungerar som den ska.

Det gäller både nya anläggningar och när man bytt ut en gammal värmeväxlare. När det är vi som installerat den nya växlaren gör vi så klart besiktning i anslutning till installationen.

När någon annan installerar växlaren vill vi att du kontaktar oss så att vi kan boka tid för en besiktning och koppla in en fjärrvärmemätare för debitering. Rören ska inte isoleras innan vi har gjort besiktning.

Du når oss till via telefon 0243-730 00. Fler kontaktvägar hittar du på vår sida för kundservice