Mina sidor

Varför är fjärrvärmedelen på min faktura högre än vanligt?

Är du villakund med fjärrvärme så kanske du reagerat på att fakturan för januari var högre än normalt. Här förklarar vi varför.

 • Januari i år var en kall månad, betydligt kallare jämfört med januari 2023. Det drar upp förbrukningen.

 • Den fasta kostnaden är högre från 1 januari 2024. Per månad är priset 305 kronor att jämföra med 2023 års månadskostnad på 250 kronor. Räknat per år blir siffrorna 3 660 kronor 2024 istället för 3 000 kronor 2023.

  Kostnadsökningen beror främst på stigande priser för bränsle och minskad ersättning för att vi behandlar avfall. Vi betalar också mer för att få elda avfallet i våra pannor, så kallade utsläppsrätter.

  En del av kostnadsökningen beror också på vårt köp av energianläggningen i Kvarnsveden när pappersbruket lades ner.

 • Vi byter prismodell för energipriset som är den rörliga delen av fjärrvärmepriset. Den nya modellen bygger på att energipriset är lägre på sommaren när fjärrvärmen är billigare att producera. Större fastigheter har sedan flera år haft uppdelningen med olika priser över året.

  Energipriset för en villakund med egen växlare är nu i januari 2024 107,6 öre/förbrukad kWh mot januari 2023 då den låg på 84,7 öre/kWh.

  Juni-augusti är energipriset lägre om man jämför med 2023. I år betalar du 25,0 öre/förbrukad kWh mot 84,7 öre/kWh 2023.

 • Vi har tillgång till betydligt mindre spillvärme Värmen från Kvarnsvedens pappersbruk stod för ungefär 40 procent av fjärrvärmen i Borlänge. Samarbetet med Stora Enso gjorde att vi kunde hålla väldigt låga priser under många år. Vi arbetar på att hitta nya samarbeten med industrin och andra större verksamheter.

Frågor och svar

Att fjärrvärmepriset höjdes 1 januari 2024 beror främst på den allmänna kostnadsökningen i samhället. Vi betalar mer för bränsle, har ökade räntekostnader och får lägre ersättning för att vi tar hand om avfall. Vi betalar också mer för att få elda avfallet i våra pannor, så kallade utsläppsrätter.

En del av kostnadsökningen beror också på vårt köp av energianläggningen i Kvarnsveden när pappersbruket lades ner.

Fjärrvärmepriset för en villakund består av en fast och en rörlig del. Det syns på fakturan som fast kostnad och energipris.

Den fasta delen ska täcka delar av våra kostnader, som utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet och anläggningarna samt administration.

Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen.

När du lägger ihop den löpande uppvärmningskostnaden med fjärrvärmeväxlarens pris, kostnad för underhåll, och sedan slår ut det på växlarens livslängd, cirka 20 år (ofta betydligt längre) ser du helheten och kan jämföra med andra värmekällors inköp- och driftskostnader.

För en normalvilla som förbrukar 20 000 kWh/år blir den totala årskostnaden kostnaden 24 400 kronor.

Fjärrvärme är tryggt, säkert och energieffektivt. Med fjärrvärme får du en varm bostad i alla lägen med mycket lite underhåll och obegränsad tillgång till varmvatten. Dygnet runt alla dagar.

Fjärrvärmen är lokalt producerad och tar vara på restprodukter från hushåll och industri, resurser som annars skulle gå förlorade. Med fjärrvärme avlastas elnätet och låter den värdefulla elen gå till annat än att värma bostäder.

För att veta om just din förbrukning är normal behöver du jämföra olika perioder och samtidigt ta hänsyn till om det till exempel varit extra kallt eller extra varmt i någon av perioderna du jämför med.

Du kan se din förbrukning via Mina sidor och kan där jämföra olika perioder med varandra. Du kan också jämföra din egen förbrukningskurva med utomhustemperaturkurvan för en viss period.