Mina sidor

Vad påverkar fjärrvärmekostnaden

Din fjärrvärmefaktura påverkas i huvudsak av årstid, din förbrukning, husets fjärrvärmecentral och priset som sätts i Prisdialogen.

Vädret

Under kalla vinterdagar behöver vi använda mer bränsle för att producera fjärrvärme och tillgodose Borlängebornas ökade behov av värme. Bränslepriserna påverkas av tillgång och efterfrågan, vilket gör att vi behöver betala mer för bränslet under vintern. Under sommarens varma dagar minskar behovet och vi behöver sällan köpa bränsle för att klara av våra kunders värmebehov.

Din förbrukning

Din fjärrvärmekostnad består av en rörlig kostnad, beroende på din förbrukning, och en fast årsavgift. Energipriset styrs av din fjärrvärmeförbrukning. Det gör att du själv kan påverka din fjärrvärmekostnad genom att vara smart i hur du använder varmvatten och värme. Många äldre hus läcker stora mängder värme genom dåligt isolerade väggar och fönster vilket gör att förbrukningen är onödigt hög.

Husets fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral som får regelbunden service ger bättre förutsättningar för att husets värmesystem ska fungera optimalt. Varje år kan du göra en kontroll av fjärrvärmecentralen och dess inställningar så att den passar huset och dess förutsättningar.

Ta hand om din fjärrvärmecentral

Priset bestäms i Prisdialogen

Borlänge Energi är medlemmar i Prisdialogen som är en samverkansorganisation med syfte att skapa en transparent, rimlig och stabil prisutveckling i dialog med våra kunder. Vårt pris är kostnadsbaserat, vilket är den grundläggande principen för medlemmar i Prisdialogen. Ett kostnadsbaserat pris innebär att om priser för exempelvis bränslen, investeringar, drift och produktion ökar så stiger även fjärrvärmepriset.

Varje år genomför vi en prisdialog genom att bjuda in representanter för Borlängeborna till samrådsmöte och dialog om kommande prisjusteringar. Företrädarna för Prisdialogen i Borlänge är Riksbyggen, Tunabyggen, Villaägarna, Klarabo, Krämfabriken, Diös och andra. Vi justerar våra priser en gång om året i samband med årsskiftet.

Äldre man med mobiltelefon

Aktuella priser

Hur mycket du betalar i för fjärrvärme varierar beroende på årstid och din förbrukning. Hitta aktuella energipriser och fasta kostnader för fjärrvärmen i Borlänge kommun.

Läs mer
Kvinnliga pensionärer på hajk går i natur med packning

Prisdialogen

Prisdialogen ska öka dialogen mellan dig som fjärrvärmekund och oss som leverantör. Du får större insyn och möjlighet att föra samtal om fjärrvärmens prismodell och kommande prisjusteringar.

Läs mer