Mina sidor

Prisdialogen

Borlänge Energi är stolta medlemmar av Prisdialogen sedan 2017. Syftet med Prisdialogen är att öka dialogen mellan fjärrvärmekunder och oss som fjärrvärmeleverantör för att ge större insyn och möjlighet att föra samtal om fjärrvärmens prismodell och kommande prisjusteringar.

Det här är Prisdialogen

Prisdialogen är en samverkansorganisation mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Genom att vara medlemmar i Prisdialogen behöver vi förhålla oss till en prisändringsmodell som ska stärka din ställning gentemot Borlänge Energi som fjärrvärmeleverantör. Varje år genomgår vi en granskning av att vår kunddialog följer Prisdialogens utarbetade system. En godkänd granskning är en förutsättning för fortsatt medlemskap.

Så här fungerar Prisdialogen

Varje år genomför vi en prisdialog genom att bjuda in representanter för Borlängeborna till samrådsmöte. Företrädarna för Prisdialogen i Borlänge är Riksbyggen, Tunabyggen, Villaägarna, Klarabo, Krämfabriken och Diös. Syftet med sammankomsten är att uppdatera prismodellen för Borlänges fjärrvärme. Vi berättar även om prisändringar och prognoser för kommande år. Borlänge Energi håller en till två samrådsmöten per år.

Därefter gör Prisdialogens kansli en prövning av vårt underlag för att säkerställa att allt har gått korrekt till och sedan tas beslutet om Borlänge Energi får fortsatt medlemskap.

Fjärrvärmens prismodell

Prismodellen för fjärrvärmen i Borlänge baseras på:

  • Verksamhetens kostnader
  • Världsläget på värmemarknaden
  • Bränslepriser
  • Tillgång till bränsletyper under det kommande året.

Vår målsättning är att dina fjärrvärmekostnader ska täcka kostnaderna för att Borlänge Energi ska kunna leverera trygg, enkel och energieffektiv fjärrvärme till dig och cirka 7000 andra kunder.

Borlänge Energi arbetar mot att vara ett konkurrenskraftigt värmealternativ för privatkunder som bor i villa. Vi strävar även efter en långsiktig och stabil prisnivå. Energisystemet optimeras genom ett nära samarbeta med Falu Energi & Vatten och industrier i Borlänge. Dessa samarbeten syftar till att sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Koncernen ska också vara en ledande aktör inom branschen med en helhetssyn på verksamheten för att gynna kunderna. Vårt främsta mål är att du har förtroende för Borlänge Energi som fjärrvärmeleverantör och känner dig delaktig i dialogen om prisändringar.