Mina sidor

Anslutning till fjärrvärmenätet

Kontakta oss för att få reda på om du kan få fjärrvärme till din fastighet.

En förutsättning för att en villa ska kunna anslutas är att fjärrvärmen finns i området och kan dras fram till fastigheten i samråd med berörda parter.

Intresseanmälan

De personuppgifter som du lämnar i det här formuläret används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna beställning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Pdf, 68.5 kB.

Personuppgifter
Personuppgifter