Mina sidor

Köp fjärrvärmeväxlare

Att själv bestämma när det passar att byta är bättre än att råka ut för ett akut byte när du behöver värmen som bäst.

Köp fjärrvärmecentral

Pris 40 000 kr om du har möjlighet att nyttja ROT-avdrag. Utan ROT-avdrag är priset 45 625 kr.

Vid nyinstallation av fjärrvärme kan arbetet för fjärrvärmecentral bli mer omfattande, då kommer även en tillkommande kostnad för detta. Detta sker i samråd med installatören.


  • Fjärrvärmecentral (Redan VX 2000 eller METRO Superb D)
  • Leverans
  • Installation och injustering av centralen
  • Idrifttagning och montering av fjärrvärmemätare
  • Genomgång med tekniker
  • Bortforsling och återvinning av din gamla fjärrvärmecentral
  • 4 års garanti
  • Tjänsten VarmVilla kostnadsfritt under garantitiden

Jag vill köpa fjärrvärmeväxlare

Jag vill köpa Fjärrvärmeväxlare * (obligatorisk)
Jag vill köpa Fjärrvärmeväxlare


Om du önskar nyttja ROT-avdrag
Ange fastighetsbeteckning och personnummer den personer som ansökan gäller.


Tjänsten VarmVilla - Gratis under garantitiden
Efter garantitidens slut löper avtalet på tillsvidare, för närvarande till en kostnad av 100 kr/mån. Prisjusteringar kan komma att ske
Tjänsten VarmVilla - Gratis under garantitiden


Tillval Smart termostat * (obligatorisk)
Smart termostat till en kostnad av 69 kr/mån och en startavgift på 675 kr.
Tillval Smart termostatFinns på din faktura
Personuppgifter
Personuppgifter

Bifoga tydlig bild på installationsplats, fjärrvärmeväxlarens anslutning samt fjärrvärmeväxlaren med öppen dörr.

Jag har tagit del av de allmänna avtalsvillkoren * (obligatorisk)
Jag har tagit del av de allmänna avtalsvillkoren