Mina sidor

Fjärrvärme i lägenhet

De allra flesta svenska flerbostadshus använder fjärrvärme som sin huvudsakliga värmekälla. Borlänge Energi är fjärrvärmeproducent och leverantör i Borlänge kommun. Vi producerar fjärrvärme i kraftvärmeverket Bäckelund och värmeverket Kvarnsveden genom att exempelvis förbränna restprodukter från skogs- och sågindustrin, hushållssopor och restavfall som lämnats på Fågelmyra återvinningscentral.

Fjärrvärmen som produceras distribueras ut till fjärrvärmekunder genom ett system av rör som ligger i marken. Fjärrvärmevattnet når lägenhetshusets fjärrvärmecentral där sedan värme och varmvatten till kranar produceras.

Varför är det kallt i min lägenhet?

Det är vanligt att inomhustemperaturen varierar mellan lägenheter i ett flerbostadshus. Det kan bland annat bero på att varmvattnet från fjärrvärmecentralen flödar dåligt till elementen, att termostaterna har fastnat eller har gått sönder.

Den önskade inomhustemperaturen i lägenheten regleras av fastighetens fjärrvärmecentral som justerar värmen automatiskt utifrån utomhustemperaturen. Värmen regleras även i elementets termostat som ökar eller begränsar elementets tillgång till varmvatten.

Värmen i lägenheten kan också skifta när temperaturerna utomhus varierar kraftigt. Beroende på storleken på husets interna värmesystem finns en viss tröghet och fördröjning vid kraftiga temperaturväxlingar utomhus, vilket gör att inomhustemperaturen inte alltid hinner med.

Orsaker till kalla rum i lägenhet

Elementen får för lite varmvatten

Om du upplever att ett rum i din lägenhet är kallt kan det bero på att flödet är för lågt genom elementet.

Termostaten kan ha fastnat

Ibland kan en pigg som finns i elementets ventilhus fastna. Då kan du uppleva att rummet är kallare än andra rum i lägenheten eftersom elementet inte får rätt mängd varmvatten. Det är bra att motionera elementens termostater ett par gånger om året vilket motverkar att piggen fastnar.

Dålig värmespridning

Möbler, tjocka gardiner och elementskydd framför elementen kan göra det kallt i ett rum. Elementets termostat stänger av flödet av varmvatten när termostaten känner att området runt elementet har rätt inomhustemperatur.

Hur mycket fjärrvärme förbrukar en lägenhet?

Enligt Energimyndighetens rapport om energistatistik för flerbostadshus år 2022 fanns cirka 218,5 miljoner kvadratmeter uppvärmd yta i svenska flerbostadshus. Av dessa lägenhetshus värmdes 171 miljoner kvadratmeter med enbart fjärrvärme. Vilket gör fjärrvärme till den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus i Sverige.

Den mängd energi som används för uppvärmning och varmvatten i ett flerbostadshus under ett år beror till stor del på hur energieffektiv fastigheten är. Det kan exempelvis handla om husets isolering, fönster, ventilation, tekniska lösningar och vilket år som fastigheten är byggd. I flerbostadshus som värms med fjärrvärme förbrukar en lägenhet i genomsnitt 136 kilowattimmar per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten under ett år.

Se prisexempel för fjärrvärme i lägenhetshus

Läs Energimyndighetens rapport om energistatistik för flerbostadshus Länk till annan webbplats.