Mina sidor

Effektivisera din fjärrvärmeförbrukning

Du kan göra större och mindre insatser för att få en så effektiv fjärrvärmeförbrukning som möjligt. Om du genomför vissa åtgärder i huset och tar hand om din fjärrvärmecentral kan du minska fjärrvärmekostnaderna och samtidigt ha en skön inomhustemperatur.

För att minska dina energikostnader och få ett värmeeffektivt hus behöver du först försöka minska husets behov av värme. Dåligt isolerade fönster, tak och väggar gör att värmen läcker ut ur fastigheten istället för att göra nytta. Konsekvenserna blir att du behöver betala för värme som inte används.

1. Fönster och dörrar

Om huset har tvåglasfönster försvinner en tredjedel av fjärrvärmen ut. Fönster som är dåligt isolerade kan orsaka kallras, vilket märks genom drag och kalla golv. Om du vill täta fönster och dörrars isolering kan du börja med att mäta ett så kallat U-värde. Ett U-värde visar hur energieffektiva de är och ger dig ett bra underlag till vilka åtgärder du behöver göra.

2. Tilläggsisolera

Värmen i huset försvinner ut genom husgrund, tak, väggar och fönster och dörrar. För att minska förlusten av fjärrvärme är det viktigt att tak, grund och ytterväggar är ordentligt isolerade. En åtgärd kan vara att tilläggsisolera, vilket kan minska husets värmeläckage betydligt.

Tänk på att utföra en korrekt tilläggsisolering för att undvika problem med instängd fukt.

3. Temperaturer

  • Om du sänker inomhustemperaturen med en grad minskar du den totala uppvärmningskostnaden med 5 procent.
  • När du åker bort är det smart att sänka inomhustemperaturen till cirka 15 grader. Det är bra för både plånboken och miljön.
  • Återanvänd eftervärmen från exempelvis bastu och torkskåp genom att låta luckan eller dörren stå öppen.
  • Kontrollera att termostaterna på elementen inte har fastnat. Vrid på dem två till tre gånger och ställ in dem på högsta läget. Blir det för varmt skickar fjärrvärmecentralen ut för mycket värme. Justera temperaturen i fjärrvärmecentralen och du minskar på förbrukningskostnaderna.

4. Varmvattenförbrukning

Ett enkelt sätt att minska din varmvattenförbrukning är att se över dina vanor. Du kan också byta köks- och badrumskranar till vattensparande varianter som kan spara upp till 40 procent varmvatten.

  • Duscha istället för att bada. Ett bad kräver 150 liter varmvatten och en femminutersdusch
    behöver cirka 45 liter vatten
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna
  • Diska i diskmaskin
  • Åtgärda droppande kranar.

5. Möblering

Undvik att placera möbler framför elementen eller täcka dem med tjocka gardiner. Annars hindras värmecirkulationen från elementen och din förbrukning kan öka med cirka 10 procent.